Dette er et grunnleggende NDT kurs i digital radiografi og er en 3 dagers påbygging til Radiografi nivå 1 F (film).

Digital Radiografi nivå 1

Digital Radiografi, eller oftere kalt Digital Røntgen, lagrer bilder digitalt til forskjell fra konvensjonell røntgen. Bildet kan deretter håndteres og lagres i en datamaskin. Kurset omhandler teorien bak de to variantene CR (Computed Radiography) og DDA (Digital Detector Array). Den praktiske delen av kurset og etterfølgende eksaminering omhandler CR og DDA.

Utdannelsen har fokus på bruk av CR og DDA med tilhørende software. Kurset retter seg mot deg som har gjennomført kurs i Radiografi nivå 1. Det er en fordel om man har vært i kontakt med DR før man kommer på kurset, men det er ikke et krav.


"Radioskopi (RT-S) eller "Real-Time" omfattes ikke av kurset. Men mange benytter i dag DDA med levende bilder kombinert med statiske bilder og forveksler dette med Radioskopi. Det er viktig å avklare utstyr, teknikk og behov".

 

Kursopplegg

Kurstid: 3 dager
Gjennomgang av teori, men mye fokus på praktiske øvelser og software.


Kursinnhold

  • Instrukser basert på EN ISO 17636-2
  • Termer og definisjoner
  • Kontroll av system med dobbeltråd penetrameter
  • Ulike software-funksjoner i det digitale systemet
  • Praktisk visning/øving på det digitale system
  • Hvordan fungerer en skanner/image plates
  • Praktisk øving med digital radiografiTeoretisk og praktisk erfaring

Kurs og/eller eksaminert/sertifisert i Radiografi nivå 1 - F (Film).

Kurslitteratur

Kompendiet Digital Radiografi med øvelsesoppgaver.
Instrukser i RTD.

Eksamen

Tid til eksamen: 1 dag.
Eksamen er et kombinert RT nivå 1 F+D (Film/Digital).
Følgende delprøver inngår i eksamen:

* Teori A, multichoise: 40 stk.
* Teori B, multichoise: 20 stk.
* Praktisk oppgave CR: 1 stk.
* Praktisk oppgave Film: 1 stk.

Sertifikat på RT nivå 1 film/digital er på samme sertifikat og benevnt
RT nivå 1 FD.

Eleven arbeider etter instruks, men får overordnet orientering om følgende standarder:

* EN ISO 17636-2 RTD av sveis med digitale detektorer.