Dette er et videregående NDT kurs i digital radiografi for de som ønsker å øke kunnskapen omkring radiografiprøving.

Digital Radiografi nivå 2

Digital Radiografi, eller oftere kalt Digital Røntgen, lagrer bilder digitalt til forskjell fra konvensjonell røntgen. Bilder kan deretter håndteres og lagres i en datamaskin.
Kurset omhandler teorien bak de to variantene CR (Computed Radiography) og DDA (Digital Detector Array). Den praktiske delen av kurset og etterfølgende eksaminering omhandler CR og DDA.

Utdannelsen streber etter å være uavhengig av merke, og de markedsledende produsentene er representert. 
Kurset retter seg mot deg som er sertifisert i Radiografi nivå 2, industrisektor sveis. Det er en fordel om man har vært i kontakt med DR før du kommer på kurset, men ikke et krav.

«Radioskopi (RT-S) eller «Real-Time» omfattes ikke av kurset. Men mange benytter i dag DDA med levende bilder kombinert med statiske bilder og forveksler dette med Radioskopi.
Viktig derfor å avklare utstyr, teknikk og behov».

Kursopplegg

Kurstid: 8 dager.
Gjennomgang av teori etterfulgt av praktiske øvelser – ’hands-on’.

Kursinnhold

  • Sammenligning mellom EN ISO 17636-1 og EN ISO 17636-2
  • Termer og definisjoner – fordypning
  • Kalibrering av system med duplextrådskala
  • Kalibrering system – praktisk visning/øving
  • Ulike software-funksjoner i det digitale systemet
  • Praktisk visning/øving av de digitale system
  • Hvordan fungerer en skanner/image plates
  • Praktisk øving med digital røntgen

Teoretisk og praktisk erfaring

Eksaminert/sertifisert i Radiografi nivå 2, industrisektor sveis.

Kurslitteratur

Kompendiet Digital Radiografi med øvelsesoppgaver.
Standardmappe (Kan lånes ved kurs)

Eksamen

Tid til eksamen: 1 dag.
Følgende delprøver inngår i eksamen:

* Multichoice: 20 stk (2 t)
* Arbeisinstruks: 1 stk. (1,5 t.)
* Praktisk oppgave CR: 1 stk. (1 t.)
* Praktisk oppgave DDA: 1 stk. (1 t.)
* Praktisk oppgave CT: 1 stk. (1 t.)
* Praktisk eksponering DDA: 1 stk. (1 t.)

 

De viktigste standardene er:

EN ISO 17636-1 (RT prøving av sveis med film)
EN ISO 17636-2 (RT prøving av sveis med digitale detektorer)
EN ISO 10675-1 (RT, akseptnivåer for stål, nikkel og titan)
EN ISO 10675-2 (RT, akseptnivåer for aluminium)
EN ISO 19232-1 (bildekvalitetsindikatorer av type tråd)
EN ISO 19232-5 (bildekvalitetsindikatorer av type dobbel tråd)
EN ISO 5817 (kvalitetsnivåer, sveiser i stål, nikkel og titan)
EN ISO 10042 (kvalitetsnivåer, sveiser i aluminium)

Sertifisering i digital røntgen gis på et separat sertifikat. Dette sertifikat gjelder kun under forutsetning at personen også har gyldig sertifikat i grunn metoden RT Nivå 2 i relevant sektor.


For sertifisering kreves:
* godkjent eksamen der de separate delene skal oppnå minst 70%
* et av FORCE Technology godkjent kurs,
* godkjent synstest som oppfyller kravene i EN ISO 9712
* erfaring innenfor digital røntgen på minimum 4 måneder

Styrende dokument

Nordtest Doc Gen 010
EN ISO 17636-1.
EN ISO 17636-2.
EN ISO 10675-1.
EN ISO 10675-2.