Dette er et oppfriskningskurs innen NDT-metoden Radiografi Testing (RT) for de som har eller har hatt sertifikat på RT nivå 2, og behøver en oppdatering før resertifisering eller resertifisering på grunn av manglende aktivitet i faget.

NDT Radiografi testing (RT), brush-up/10 års resertifisering

Kurset passer blant annet for NDT-operatører som skal foreta en 10-års resertifisering i henhold til NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i Radiografi Testing (RT).

Kursinnhold:

Dette kurset inneholder repetisjon av den grunnleggende teori som selvstudie (e-kurs). Kurset legger hovedvekt på utarbeidelse av instruks samt trene på praktisk prøving av objekter med virkelige feil i klasserom under ledelse av våre instruktører.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Bedømme film av sveiseforbindelser i stål og/eller lettmetaller.
  • Velge riktige eksponeringsbetingelser for prøving iht. gitte koder og standarder.
  • Gjenkjenne og skille mellom de forskjellige sveisefeil og tolke akseptkriterier.
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer og standarder
  • Gjennomføre en re-eksaminering i henhold til EN ISO 9712/Nordtest nivå 2