Klikk deg inn på kurs med beskrivelser og påmelding lenger ned.

Kursene passer for personell som skal arbeide med radiografisk testing (RT) gjennom å lede strålevernet på radiografilag, men også for personell er utpekt til å være strålevernsansvarlig i en bedrift.  Kurset er også verdifullt for personer som jobber innen kvalitetssikring, kvalitetskontroll, generell inspeksjon, offentlige myndigheter, skoleverket og HMS-relatert arbeid, samt personer som har behov for strålevernskunnskap i sitt arbeid.