Kurset passer for personer som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og nivå 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i ultralydprøving.

Ultralyd Nivå 3 (UT N3)

Kurset gir en videreføring av relevante emner innen ultralydteori. Av innholdet kan bl.a. nevnes:

 • Repetisjon av de viktigste deler fra nivå 2
 • Spesifikasjon av utstyr og kontroll av systemer som benyttes
 • Signalpresentasjon
 • Registreringsutstyr
 • Mekanisert prøving
 • Immersjonsteknikker
 • Prøving av objekter med komplisert geometri
 • Kalibrering av følsomhet
 • Vurdering av prøveparametere med hensyn til objektets form og tilstand
 • Utarbeide en skriftlig prosedyre for ultralydprøving
 • Tolking av akseptkriterier
 • Spesielle lydhoder
 • Prøving på varme overflater
 • Prøving av austenittiske materialer
 • Time-of-flight-teknikker
 • Ekko-/feiltype-sammenhenger

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

 • Velge det optimale utstyret for en gitt prøvetype
 • Forstå farligheten av feil i bruddmekanisk sammenheng
 • Utarbeide skriftlige prosedyrer for nivå 2-personell
 • Gjennomføre sertifisering til EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i ultralydprøving