Bli utdannet og sertifisert ultralydinspektør, og utvid dine kvalifikasjoner innen NDT. Ultralydkursene starter fortløpende, og du har mulighet til å delta på alle nivåer.

Kurset innen ultralydprøving gir deg innsikt og erfaring i bruken av ultralydtesting av stål og andre materialer. Etter gjennomført kurs kan du bli sertifisert i henholdt til både EN ISO 9712/Nordtest.

Det er også mulighet for å delta på ultralydkurs som er målrettet din bransje, slik som støpegods eller tykkelsesmåling.

Ultralyd som NDT prøvemetode har vært anerkjent i hele verden siden 1966, og brukes i dag på alle former for stålkonstruksjoner. Utviklingen innenfor ultralydprøving har i de senere årene eksplodert. Man har gått fra tradisjonelle metoder til mer avanserte og automatiserte ultralydmetoder.

Deltar du på et kurs i ultralydprøving har du et svært godt grunnlag dersom du på et senere tidspunkt ønsker å gå over til de mer avanserte formene av ultralyd.

Beskrivelse av kursene innen ultralydprøving

Du kommer til å arbeide med praktiske undersøkelser av sveis og støpte emner. Gjennom teori lærer du alle formlene som er nødvendig å kjenne for å kunne utføre en perfekt prøve. Teori blir testet ut i praksis med hjelp av vår instruktør. Du får selv teste ulike øvelsesobjekter med ultralydapparatet.