Dette er et videregående kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen om ultralydprøving.

Ultralyd Nivå 2 (UT N2)

Kursinnhold

Del 1, teori:

Denne førstedelen av nivå 2-kurset vil legge hovedvekten på de teoretiske deler av ultralydopplæringen. Videregående teori i ultralyd vil blant annet bli gjennomgått. De seneste utviklingene på området innen metoder og utstyr gjennomgås. Praktiske løsninger for ultralydprøving av de mest brukte sveiseforbindelsene og andre produktformer vises i teori og praksis. Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell"

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Kontrollere lydhoder med vekt på stråleprofil og følsomhet
  • Forstå prosedyrer som er basert på de viktigste koder og standarder som er i bruk
  • Velge lydhoder for prøving av ulike sveiseforbindelser i stål
  • Gjennomføre den teoretiske delen av eksamen på nivå 2 iht. EN ISO 9712/Nordtest.

Hver ettermiddag får deltakerne oppgaver som skal løses til neste dag.

Del 2, praksis:

Denne andredelen av nivå 2-kurset legger hovedvekten på praktisk prøving av objekter med virkelige feil. Kurset starter med en kort repetisjon om kalibrering og forberedelse av praktiske øvelser. Deretter skal deltakerne kontrollere sveis i plater og rør, samt T-forbindelser og stusser.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Gjennomføre ultralydkontroll av plater, buttsveiser i rør og plater, og sveis i T-forbindelser og stusser.
  • Sette opp korrekte retningslinjer for gjennomføring av prøvingen.
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer .
  • Gjennomføre den praktiske delen av eksamen for sertifisering i ultralydprøving av sveiseforbindelser (sektor 7) iht. EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2