Kursus for alle der har brug for et udførligt kendskab til ultralydprøvning i praksis samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Fortsættelseskursus for inspektører med praktisk erfaring, der selvstændigt skal udføre ultralydprøvning i industrien.

Ultralydprøvning

Indhold

Kurset opfylder kravene til 80 timers undervisning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevante inspektionsteknikker opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver. 

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i ultralydprøvning niveau 2 (80 timer)

 • Resumé af ultralydprøvning niveau 1
 • Videregående teori og principper for ultralydprøvning
 • Gennemgang af metode og acceptstandarder
 • Vurdering af indikationer
 • Praktiske øvelser i ultralydprøvning
 • Rapportering
 • Udarbejdelse af instruktion

Kurset afholdes på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at:

 • Du har gennemført niveau 1 kursus i ultralydprøvning (skal dokumenteres).
 • Du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.
 • Du selv kan opsætte og kalibrere udstyret.

Vi anbefaler, at du har optjent mindst 50% af den påkrævede erfaringstid inden eksaminationen.

Udbytte

Du får en grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret på niveau 2 i ultralydprøvning i henhold til DS/EN ISO 9712 / Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre ultralydprøvning i industrien.  

Eksamen

Certificeringen vil være i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, sektor w+wp+t.
Ønskes certificering i andre sektorer kontakt da venligst FORCE Technology, NDT undervisning.

Eksamen vil bestå af følgende dele:

Teori:
40 generelle spørgsmål, alle multiple choice spørgsmål
30 specifikke spørgsmål, alle mutiple choice spørgsmål 

Praktik:
4 emner (kan variere afhængig af sektor og begrænsninger)
Udfærdigelse af instruktion for niveau 1 personale

Forudsætninger for udstedelse af certifikat

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes et DS/EN ISO 9712 certifikat:

 • Krav til synsevne. Synsprøve udføres i forbindelse med kurset
 • Gennemført uddannelse: N1 og N2 kursus
 • Bestået UT-2 eksamen 
 • 12 måneders praktisk NDT erfaring med ultralydprøvning