Dette er et kurs som fokuserer på ultralydkontroll av duplex og austenittiske materialer ved bruk av spesialisert utstyr.

Ultralyd Duplex/Austenittisk

Kursinnhold

I dette kurset gjennomgår man både de teoretiske og praktiske problemene som oppstår ved ultralydprøving av duplex materialer. Kurset starter med en gjennomgang av den viktigste teorien for ultralydkontroll av austenittisk materialer, deretter får man en innføring i materialstrukturen i austenittiske materialer. I den praktiske delen gjennomgår man kalibrering og scanning ved bruk av ulike typer lydhoder samt forberedelser til praktiske øvelser. Deretter skal deltakerne kontrollere sveis i plater og rør, samt T-forbindelser. Hver ettermiddag får deltakerne oppgaver som skal løses til neste dag.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Gjennomføre ultralydkontroll av plater, buttsveiser i rør og plater, og sveis i T-forbindelser.
  • Velge lydhoder for prøving av ulike sveiseforbindelser i duplex
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer