Dette er et oppfriskningskurs i ultralydprøving for de som har/har hatt sertifikat på UT N2, og trenger oppdatering før resertifisering.

Ultralyd Brush Up/10 års resertifisering

Kursinnhold

Dette kurset legger hovedvekten på teori, men også praktisk ultralydprøving av objekter med virkelige feil. Kurset starter med en gjennomgang av den viktigste teorien for ultralyd for deretter å gjennomgå en kort repetisjon om kalibrering og forberedelse av praktiske øvelser. Deretter skal deltakerne kontrollere sveis i plater og rør, samt T-forbindelser og stusser. Hver ettermiddag får deltakerne oppgaver som skal løses til neste dag.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Gjennomføre ultralydkontroll av plater, buttsveiser i rør og plater, og sveis i T-forbindelser og stusser
  • Velge lydhoder for prøving av ulike sveiseforbindelser i stål Rapportere resultater iht. prosedyrer
  • Gjennomføre eksamen for resertifisering iht. EN ISO 9712/NORDTEST på nivå 2, i sveiseforbindelser