Dette er et oppfriskningskurs innen NDT-metoden Ultralyd Testing (UT) for de som har eller har hatt sertifikat på UT nivå 2, og behøver en oppdatering før resertifisering eller resertifisering på grunn av manglende aktivitet i faget. Kurset passer blant annet for NDT-operatører som skal foreta en 10-års resertifisering i henhold til NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i Ultralyd Testing (UT).

Ultralyd Brush Up/10 års resertifisering

Dette er et oppfriskningskurs innen NDT-metoden Ultralyd Testing (UT) for de som har eller har hatt sertifikat på UT nivå 2, og behøver en oppdatering før resertifisering eller resertifisering på grunn av manglende aktivitet i faget.

Kursinnhold

Dette kurset inneholder repetisjon av den grunnleggende teori som selvstudie (e-kurs). Kurset legger hovedvekt på utarbeidelse av instruks samt trene på praktisk prøving av objekter med virkelige feil i klasserom under ledelse av våre instruktører.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Gjennomføre ultralydkontroll av buttsveiser i rør og plater, og sveis i T-forbindelser og stusser
  • Velge utstyr og lydhoder for prøving av ulike sveiseforbindelser i stål
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer og standarder
  • Gjennomføre en re-eksaminering i henhold til EN ISO 9712/Nordtest nivå 2