Dette er et oppfriskningskurs innen NDT-metoden Virvelstrøm Testing (ET) for de som har eller har hatt sertifikat på ET nivå 2, og behøver en oppdatering før resertifisering eller resertifisering på grunn av manglende aktivitet i faget. Kurset passer blant annet for NDT-operatører som skal foreta en 10-års resertifisering i henhold til NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i Virvelstrøm Testing (ET).

NDT Virvelstrøm / Eddy Current (ET), brush-up/10 års re-sertifisering

Dette er et oppfriskningskurs innen NDT-metoden Virvelstrøm Testing (ET) for de som har eller har hatt sertifikat på ET nivå 2, og behøver en oppdatering før resertifisering eller resertifisering på grunn av manglende aktivitet i faget.

Dette kurset inneholder repetisjon av den grunnleggende teori som selvstudie (e-kurs). Kurset legger hovedvekt på utarbeidelse av instruks samt trene på praktisk prøving av objekter med virkelige feil i klasserom under ledelse av våre instruktører.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Utføre testing av både magnetiske og umagnetiske materialer, sveiseforbindelser, støpte objekter og maskinerte objekter
  • Velge korrekt utstyr og teknikk for å teste sveis, støp og aluminiumsobjekter
  • Rapportere resultater i henhold til nye prosedyrer og standarder
  • Gjennomføre en re-eksaminering i henhold til EN ISO 9712/Nordtest nivå 2