Dette er et NDT oppfriskningskurs i virvelstrøm testing / Eddy Current (ET) for de som har eller har hatt sertifikat på nivå 2, og trenger oppdatering før re-sertifisering.

NDT Virvelstrøm / Eddy Current (ET), brush-up/10 års re-sertifisering

Kurset er egnet for operatører som skal foreta en re-sertifisering iht. EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i virvelstrømprøving / Eddy Current (ET). Kurset vil også være verdifullt for personer som arbeider innen kvalitetskontroll og kvalitetssikring, samt for inspektører, og andre som ønsker en innføring i virvelstrømprøving.

Dette kurset legger vekt på å repetere den grunnleggende teori, så vel som å trene på praktisk prøving av objekter med virkelige feil, inklusive repetisjon av alle nødvendige kalibreringer. Deretter skal deltakerne utføre prøving av både magnetiske og umagnetiske materialer, sveiseforbindelser, støpte objekter, maskinerte objekter og evt. varmevekslerrør og flydeler (hvis man ønsker dette inklusive i sertifikatet). Hver ettermiddag får deltakerne oppgaver som skal løses til neste dag.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Gjennomføre eksamen i henhold til EN ISO 9712/Nordtest nivå 2, hvor et bestått resultat er nødvendig for re-sertifiseringen
  • Rapportere resultater i henhold til nye prosedyrer og standarder