Virvelstrømtesting som NDT-teknikk er i dag en avansert inspeksjonsteknikk som egner seg godt til å identifisere sprekker

Bli kvalifisert og konkurransedyktig med et kurs i virvelstrøm

NDT-kursene i virvelstrøm sikrer at du får en grunnleggende kunnskap og praktiske ferdigheter slik at du kan utføre selvstendig virvelstrømtesting etter endt kurs. FORCE Technology har vært med i front når det gjelder inspeksjon og undervisning i NDT ved bruk av virvelstrøm. NDT-kurs i virvelstrøm avholdes løpende på nivå 1 og 2, og en gang i året på nivå 3.

Eddy Current har mange bruksområder og fordeler som NDT-teknikk

Virvelstrømsteknikken er den mest benyttede inspeksjonsmetoden innen flyindustrien, men også i offshore sektoren har teknikken vist seg å få innpass. En åpenlys fordel ved virvelstrømtesting, er at feil kan identifiseres på overflatebehandlede strukturer (malte og coatede overflater). Virvelstrøm / Eddy Current er derfor en hurtig og ressursbesparende inspeksjonsteknikk, da emnene ikke trenger å forberedes før inspeksjon.

Sertifisering i virvelstrømtesting / Eddy Current

Alle NDT-kurs kan avsluttes med en sertifisering i henhold til kravene i EN ISO 9712/Nordtest. Hvis du velger å sertifiseres i virvelstrøm NDT testing, kan du forbedre dine muligheter på et marked som legger mer og mer vekt på kvalitet og kontroll av produkter. 

E-læring som en del av opplæringen i virvelstrømtesting

Vi tilbyr nå e-læring som en del av våre kurs innen ET. E-læringsmodulene tilbys til alle våre kursdeltakere i forkant av de ordinære NDT-kursene som gjennomføres hos FORCE Academy i Kristiansand. Dette gjelder for alle nivåer.

Modulene kan også kjøpes av andre som et eget abonnement ment for repetisjon, hvor du får tilgang til kurset i henholdsvis 1 eller 12 måneder.

Kursbeskrivelse virvelstrømtesting

Undervisningen er delt opp i en teoretisk del og en praktisk del, der du etter gjennomgang av teorien, får prøve den i praksis på utvalgte emner i stål og lettmetall. Du får mulighet til å prøve forskjellige metoden i praksis, både coatingtykkelsesmåling og kontroll av sveis og flydeler m.m.