Dette er et NDT grunnkurs i prinsippene for å påvise overflatefeil ved hjelp av virvelstrøm testing/Eddy Current (ET). Eksaminering er ikke påkrevd.

NDT Virvelstrøm / Eddy Current (ET), Nivå 1

Dette grunnkurset dekker kravene gitt i EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer for de som selv skal utføre virvelstrømprøving / Eddy Current og som skal gjennomføre en EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering. Kurset er en naturlig start på utdanning for de som planlegger sertifisering til nivå 2. Kurset er også nyttig for personer som arbeider i QA/QC-funksjoner, inspektører, lærere og konsulenter som ønsker en grundig innføring i virvelstrømprøving.

Kurset går igjennom:

 • Grunnleggende elektroteori og prinsipper for virvelstrømprøving.
 • Poletyper og utstyr.
 • Feiltyper og materialegenskaper som kan påvises.
 • Parametere som influerer på kontrollen.
 • Praktiske anvendelser
 • Praktisk prøving på et stort antall prøveobjekter med reelle feil
 • Rapportering av resultater

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

 • Forstå grunnleggende prinsipper for materialprøving med virvelstrøm
 • Kalibrere virvelstrømutstyr for å påvise sprekker, korrosjon, tykkelsesendringer og endringer i materialegenskaper
 • Sortere materialer på grunnlag av ledningsevne og permeabilitet
 • Vurdere relevante indikasjoner mot falske
 • Rapportere virvelstrømprøving