Kursus for dig der har brug for et grundlæggende kendskab til udførelse af hvirvelstrømsprøvning samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Indledende kursus for inspektører der skal udføre hvirvelstrømsprøvning i industrien.

Indhold

Kurset (ET-1) opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektionsteknikker under vejledning af kvalificerede instruktører opnår du en god basis inden for metoden. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i hvirvelstrømsprøvning niveau 1 (40 timer)

  • Grundlæggende principper for hvirvelstrømsprøvning
  • Hvirvelstrømsteknikker og opsætning af udstyr
  • Faktorer som påvirker hvirvelstrømme
  • Vurdering af indikationer
  • Praktiske øvelser i hvirvelstrømsprøvning
  • Rapportering

Kurset bliver afholdt på norsk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau.
Der vil indgå udregninger i undervisningen samt i hjemmeopgaverne, og engelske standarder vil blive benyttet. 

Udbytte

Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre hvirvelstrømsprøvning i industrien efter instruktion og under vejledning af niveau 2 eller niveau 3 inspektør i metoden.