Kurset passer for personer som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og nivå 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i virvelstrømprøving.

Virvelstrøm Nivå 3 (ET N3)

Kurset omfatter:

 • Verkstedindustri, fly og tubing
 • Repetisjon av teori fra nivå 2-kurset
 • Elektromagnetisk videregående teori
 • Signalpresentasjon
 • Registreringsutstyr
 • Multifrekvenssystemer
 • Prøving av objekter med komplisert geometri
 • Kalibrering av følsomhet
 • Spesifikasjon av utstyr og kontroll av systemer som benyttes
 • Vurdering av prøveparametere med hensyn til objektets form og tilstand
 • Probedesign og probearrangementer
 • Utarbeidelse av skriftlig prosedyre for nivå 2 personell
 • Tolking av akseptkriterier
 • Gjennomgå nivå 3-personens plikter og ansvar

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å;

 • Gjennomføre sertifisering iht. EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i virvelstrøm
 • Velge det optimale utstyret for en gitt prøveoppgave
 • Forstå hvordan de ulike parametre påvirker målinger med virvelstrøm
 • Utarbeide skriftlige prosedyrer for og nivå 2-personell
 • Identifisere sitt eget ansvar og plikter som nivå 3-person