Kursus for alle der ønsker et videregående kendskab til hvirvelstrømsprøvning som NDT-metode.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset er et teoretisk kursus med vægt på gældende standarder samt orientering om specielle og avancerede teknikker. I kurset vil forskellige problemstillinger blive taget op som gruppearbejde og eventuelt som individuelle øvelser. Der vil blive gennemgået og øvet udarbejdelse af generelle og specifikke procedurer. Til repetition af teorien vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i hvirvelstrømsprøvning niveau 3 (40 timer)

  • Brush-up af hvirvelstrømsprøvning niveau 2
  • Videregående teori og principper for hvirvelstrømsprøvning
  • Specielle anvendelser og teknikker
  • Gennemgang af metodestandarder, procedurer og instruktioner
  • Udarbejdelse af procedurer, generelle og specifikke
  • Gruppearbejde med specifikke problemstillinger

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har gennemført niveau 1 og 2 kursus i hvirvelstrømsprøvning samt Niveau 3 almen del (skal dokumenteres). Du skal tillige have 36 måneders praktisk erfaring som certificeret ET-2 inspektør.

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og skal fortolkes engelske (eventuelt tyske) standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk uddannelse samt kendskab til gældende standarder inden for metoden. Tilstrækkelig teoretisk grundlag for at kunne blive eksamineret i hvirvelstrømsprøvning på niveau 3 i henhold til EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til at kunne udføre og lede aktiviteter i hvirvelstrømsprøvning.

Ønsker du information om eksamen og certificering henviser vi til FORCE Certification A/S