Dette er et videregående NDT-kurs i virvelstrøm testing / Eddy Current (ET) for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring virvelstrømprøving

NDT Virvelstrøm testing / Eddy Current (ET), Nivå 2

Dette videregående kurset dekker kravene i EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer for personer som har gjennomført virvelstrøm testing nivå 1 og er spesielt tilpasset de som skal gjennomføre sertifisering i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2.

Kursinnhold:

 • Videregående teori og praksis i virvelstrøm / Eddy Current
 • Optimalisering av prøveparametere
 • Spesielle spoletyper (differensialspoler, fokuserte spoler etc.) og utstyr
 • Impedansplananalyse
 • De mest brukte koder og standarder for virvelstrømprøving
 • Prosedyregjennomgang

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

 • Kalibrere og utføre kontroll av ferrittiske og ikke-ferrittiske produkter med virvelstrømmetoder
 • Velge korrekt utstyr og prøvebetingelser
 • Forstå prosedyrer som er basert på de viktigste koder og standarder som er i bruk
 • Sette opp korrekte retningslinjer for gjennomføring av prøvingen
 • Rapportere resultater iht. prosedyrer
 • Gjennomføre teorieksamen for sertifisering til EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2