Kursus for alle der har brug for et udførligt kendskab til hvirvelstrømsprøvning i praksis.

Kursus i hvirvelstrømsprøvning

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevante inspektionsteknikker opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i hvirvelstrømsprøvning niveau 2 (48 timer)

 • Resumé af hvirvelsstrømsprøvning niveau 1
 • Videregående teori og principper for hvirvelstrømsprøvning
 • Gennemgang af metode og acceptstandarder
 • Vurdering af indikationer
 • Praktiske øvelser i hvirvelstrømsprøvning
 • Rapportering
 • Udarbejdelse af instruktion
 • Sikkerhed

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har gennemført niveau 1 kursus i hvirvelstrømsprøvning (skal dokumenteres).

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret på niveau 2 i hvirvelstrømsprøvning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre hvirvelstrømsprøvning i industrien.  

Eksamen

Certificeringen vil være i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, sektor w+wp.
Ønskes certificering i andre sektorer kontakt da venligst FORCE Technology, NDT undervisning.

Varighed: 2 dage.

Eksamen vil bestå af følgende dele:

Teori:
40 generelle spørgsmål, alle multiple choice spørgsmål
30 specifikke spørgsmål, multiple choice og evt. essay spørgsmål

Praktik:
5 emner (kan variere afhængig af sektor og begrænsninger)
Udfærdigelse af instruktion for niveau 1 personale

Forudsætninger for udstedelse af certifikat

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes et EN ISO 9712 certifikat:

 • Krav til synsevne. Synsprøve udføres i forbindelse med kurset
 • Gennemført uddannelse: N1 og N2 kursus
 • Bestået ET-2 eksamen 
 • 12 måneders praktisk NDT erfaring med hvirvelstrømsprøvning