Emmisjonsmålinger sikrer at bedrifter overholder myndighetskrav til måling, vurdering og dokumentasjon av utslipp til luft.

Utslipp til luft er regulert gjennom forurensningsloven; det stilles krav til bedrifter i forhold til måling, rapportering og reduksjon av utslipp og lukt. Bedrifter kan unngå kostnader ved å kjenne sine faktiske utslipp ved avregning av avgifter for NOX og CO2. I tillegg kan man dokumentere effekten av forbedringstiltak som et ledd i bedriftens miljøstrategi.

Emmisjonsmålinger i FORCE Technology er basert på:

  • Flere års erfaring
  • Dyp kunnskap
  • Akkreditering
  • Detaljert planlegging
  • Høy kvalitet i gjennomføringen

I tillegg til målinger, tilbyr vi også rådgivning omkring reduksjon av utslipp. Våre fagfolk er eksperter i hva som driver utslipp og hvordan disse kan reduseres. Vi har inngående kjennskap til miljølovgivning som regulerer industri i EU og de krav som gjelder for Norge, Sverige og Danmark.

Som kunde av oss er du dermed sikret en bred ekspertise som inkluderer alle faser fra forebyggelse til dokumentasjon og reduksjon. Kontakt oss i dag for å lære mer om utslipp til luft eller for å komme i gang med målinger av utslipp.

air emissions

Energy & environmental services

Check out all our services related to energy and environment.