Oppfølging av NDT-personell gjøres forskjellig, og FORCE Academy lanserer «best practice» som forenkler arbeidet og styrker kompetansen.

På den norske NDT-konferansen i mai 2019 presenterte FORCE Academy strategien for fremtidens læring innen NDT-faget. Her fortalte vi om vår visjon om å lage en «verktøykasse» for Nivå 3-ansvarlige, for gjennom dette gjøre det lettere og mer effektivt å følge opp NDT-teknikere faglig gjennom en 5-års sertifiseringsperiode.

FORCE Academy lanserer nå første verktøy i denne verktøykassen gjennom e-læringskurset «Oppfriskningskurs for NDT-teknikere». Dette er et abonnementskurs som gir deg og dine NDT-teknikere tilgang til fem e-læringskurs i metodene MT, PT, RT, ET og UT. Kursene kan tas så mange ganger man ønsker i løpet av abonnementsperioden. For hver kursmodul er det en påfølgende test som utløser kursbevis for metoden om man får mer enn 70 % riktig. Kursbeviset kan benyttes i forbindelse med fornyelse av NDT-sertifikatet, ref nye krav i ISO9712.

FORCE Academy arbeider videre med å etablere et helhetlig oppfølgingsprogram for Nivå 3-tjenesten som vi har kalt "NDT-ReFresh". Dette er et digitalt program som sikrer NDT-teknikere teoretisk og praktisk oppfølging som tilfredsstiller krav til 5-årsfornyelse etter den nye versjonen av ISO9712. Vi er i dialog med flere kunder for å få en «best practice» innen faglig oppfølging og oppdatering.

Ta kontakt med Andreas Loland hvis du ønsker mer informasjon.