I vores klimatiske vindtunnel kan vi teste hvordan brokabler reagerer på forskellige klimatiske forhold, og dermed hvilke tiltag, der skal til for at skabe sikrere broer.

Test af hvordan forskellige vejrforhold (vind, regn, is) påvirker brokabler

Den teknologiske udvikling gør det muligt at konstruere broer længere og lettere, end det tidligere var muligt. Grænserne for længden af brospænd udvides konstant, og de kabelstøttede broers kabler kan opleve store vibrationer under visse klimatiske forhold i forbindelse med vind.

En af udfordringerne er isdannelse på brokabler i kolde regioner. Isdannelse på kablerne kan påvirke både kablernes aerodynamiske egenskaber og trafikanternes sikkerhed, da isstykker kan falde fra kablerne ned på kørebanen.

Den klimatiske vindtunnel giver os mulighed for at identificere, hvordan kabler reagerer på forskellige klimatiske forhold, og dermed hvilke tiltag, som er påkrævede for at skabe sikrere broer.
klimatisk vindtunnel, isbelægning, FORCE Technology

En unik testfacilitet med mulighed for test af fuldskalakabler

Den klimatiske vindtunnel er unik fordi, den har plads og er designet til at kunne teste sektioner af kabler i fuld størrelse (fuldskala). Når vi udsætter kablerne for forskellige vejrforhold som regn eller is, er det ikke muligt at opnå pålidelige resultater med skalerede modeller og derfor er det nødvendigt med såkaldte fuldskalatests.

Fuldskalatests giver virkelighedstro resultater og data, som designeren let kan implementere i det videre arbejde med forbedre brokablerne.