Den teknologiske udvikling gør det muligt at konstruere broer længere og lettere, end det tidligere var muligt. Grænserne for længden af brospænd udvides konstant, men de kabelstøttede broer kan opleve store vibrationer under visse klimatiske forhold i forbindelse med vind.

Isdannelse på brokabler er en udfordring på den nordlige halvkugle, da isstykker kan falde fra kablerne ned på bilerne på broen. Den klimatiske vindtunnel giver os mulighed for at identificere, hvordan kabler reagerer på forskellige klimatiske forhold, og dermed hvordan de skal konstrueres for at skabe sikrere broer.