Pålidelighed er i fokus i forbindelse med produktudvikling og produktion, men hvad sker der, efter produktet er leveret til kunden?

Af Susanne Otto

De mest succesfulde virksomheder i Danmark og internationalt er blandt mange andre ting dygtige til at indsamle data fra observationer og egentlige markedsfejl, analysere data og sløjfe viden tilbage til udviklingsprocessen.

Et system til at håndtere markedstilbagemeldinger kan spænde fra komplekse ”Post Market Surveillance” systemer med analyse af trends, som det kræves for virksomheder, der producerer medical devices, til et mere uformelt samspil mellem service og udvikling. I nogle af disse virksomheder mødes relevante interessenter fx en gang om ugen og gennemgår vigtige problemstillinger, som løses her og nu, og på lang sigt ved at sikre, at problemet ikke kommer igen i nye produkter.

Udnyt guldet i tilbagemeldinger fra markedet

Visionen er at gøre det muligt for alle virksomheder at udnytte ”guldet” i markedstilbagemeldinger. I FORCE Technologys resultatkontraktprojekt ”Pålidelig produktudvikling baseret på Physics of Failure” er målet at udvikle en model for analyse af markedsdata med henblik på tilbagekobling til udviklingsprocessen og reduktion af service- og garantiomkostninger.

Ambitionen er en simpel og effektiv model, der kan benyttes af alle virksomheder, der ikke mødes med regulatoriske krav om særlige metoder til fx ”Post Market Surveillance”. Modelarbejdet tager udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordan 5 udvalgte danske og internationale virksomheder håndterer og styrer markedstilbagemeldinger.

Både virksomheder, der kun lige har fået deres produkt på markedet, og virksomheder med modne produkter, undersøges. Virksomhedernes systemer for håndtering og analyse af produkter, som har fejlet i felten undersøges inklusiv evnen til at anvende resultaterne i efterfølgende produktudvikling. Herunder undersøges muligheder for forbedrede brugsinformationer i forbindelse med markedsfejl ved at implementere software og/eller sensorer i produkter.

Ny model til fejlanalyse

Modellen kommer til at indeholde to dele; en proces til håndtering og styring af reklamationer, og hvordan viden herfra sløjfes tilbage til udviklingsprocessen, samt en proces til systematisk at finde frem til Root cause eller væsentlige fejlmekanismer (Physics of Failure).

Praksis har vist, at klassiske fejlanalysemetoder som Scanning mikroskopi, X-ray, EDS (Electron Dispersion Spectrum) og SAM (Scanning Acoustic Microscopy) er nødvendige, men ikke altid tilstrækkelige til at afdække den afgørende fejlmekanisme i komplekse problemstillinger. Her er det nødvendigt at udbygge med en systematisk proces til at vurdere resultaterne af analyserne og eventuelt supplere med rådgivning indenfor specialistområder.

Det var tilfældet i en case med en sensor til måling af saltindholdet i vand, der fejlede under brug. Utallige analyser og test havde været gennemført, ligesom der havde været gennemført en række modifikationer af sensoren, uden at man var kommet frem til tilstrækkelig levetid, når sensoren blev udsat for varmt vand i brugsmiljøet. Efter en systematisk proces, baseret på metoder som Fishbone og 5 why’s suppleret med yderligere fejlanalyser, nåede man frem til, at hydrolyse var den afgørende fejlmekanisme, og med denne viden kunne virksomheden efterfølgende optimere den anvendte plasttype og dermed undgå problemet.

Processerne, der udvikles i forbindelse med projektet, verificeres på demonstrationsprojekter for virksomheder, der har lyst til at indgå i et samarbejde.