Lydhjulet giver forslag til fælles betegnelser for lyde og deres egenskaber. Lydeksperter får dermed et fælles begrebsapparat til mere effektivt at drøfte lydopfattelse.

Lydhjulet giver lydeksperter mulighed for løbende at strømline begrebsapparatet for lyd, ved ikke blot at definere en fælles forståelse af de anvendte begreber, men også ved at udvikle en fælles forståelse af betydningen af begreberne, som hver især får en definition. Det kan hjælpe både lyd-professionelle og medlemmer af lyttepaneler til at anvende en fælles sprog, når de omtaler lyd. 

Lydhjulet er ikke statisk, men udvikler sig løbende. Den nuværende version er publiceret i december 2020.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, bruges, offentliggøres, lagres i et system, hvor publikationen kan hentes fra,, eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde - elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller på anden måde - uden tydelig kreditering af FORCE Technology. Copyright © 2020 FORCE Technology. ”

Hent din højtopløselige version af lydhjulet ved at udfylde nedenstående formular.