SPM er en helt speciel netværksforening, hvor ildsjæle gennem 50 år har arbejdet med at fremskaffe og dele viden om, hvad der skal til for at gøre produkter pålidelige og robuste.

Af Jørn Landkildehus, Danfoss Drives A/S

Danmark skal sættes på landkortet inden for pålidelig produktudvikling. Det var grundvisionen, da SPM blev grundlagt i 1967. Her 50 år efter kan vi som forening med stolthed se tilbage på en lang række eksempler på, at visionen er blevet ført ud i livet.

I 1960’erne da SPM opstod, var viden om pålidelighed begrænset. At arbejde med elektroniske komponenter var en spændende ny fagdisciplin, men der var behov for at udvikle metoder og tests til at luse ud i de fejl, der uvægerligt opstod ved anvendelse af nye teknologier.

Helt fra start har SPM arbejdet med at opbygge og dele viden om pålidelighed på netværksmøder, temadage og i SPM-rapporter, som med tiden er blevet til over 180 rapporter.

ERFA-grupperne er SPM's rygrad

Erfa-grupperne, hvor ligesindede fagfolk deler konkret og relevant viden med hinanden, har altid været en af SPM’s hjørnestene og fungerer som rygrad for foreningen. I erfa-grupperne skabes personlige relationer, som bygger på gensidig tillid mellem medlemmerne – noget der gør SPM unik og er årsagen til, at erfa-grupperne stadig har stor succes og tilslutning.

Som forening er det vigtigt, at vi konstant ’nurser’ vores erfa-grupper. Med tiden er nogle grupper blevet nedlagt, fx ’passive komponenter’, mens andre er opstået i kølvandet på teknologiens udvikling.

Drevet af ildsjæle

SPM er drevet af folk med stort fagligt engagement. Igennem tiderne har den ene ildsjæl efter den anden drevet erfa-grupperne og gjort dem inspirerende og spændende at deltage i.

Siden 1984 har FORCE Technology været ankerpunkt for SPM og drevet foreningen. Mange af FORCE Technologys pålidelighedseksperter har bidraget med central viden til SPM’s medlemmer og hjulpet med at videreformidle vigtig viden om pålidelighed til omverdenen.

I løbet af de seneste 50 år har en perlerække af forskere og fagspecialister med ildhu bidraget med teoretisk og praktisk viden om pålidelighed. Eksempelvis nyder vi i dag godt af professor Jørgen Møltofts ihærdige indsat med at udvikle et teoretisk fundament for pålidelighed.

SPM’s vision for fremtiden

Vi er kommet langt med viden om pålidelig produktudvikling igennem de seneste 50 år. Pålidelighed er stadig aktuelt og vil også være det i fremtiden i takt med, at produkter bliver mere komplekse og indgår i mere komplicerede sammenhængende systemer.

Historisk set har pålidelighed ofte haft hovedfokus på testsiden. Fremadrettet er der stigende behov for at arbejde mere proaktivt og fokusere på, hvordan viden om fejlmekanismer (Physics of Failure) kan anvendes i designforløbet, så man rammer mere rigtigt med første prototype.

Mange udviklingsafdelinger er begyndt at simulere produktpålidelighed tidligt i udviklingsforløbet og bruger computersimuleringsværktøjer til at forudsige fx luftstrømninger og fugtopbygning i apparater. Samtidig ser vi en tendens til, at pålidelighed bliver indbygget i selve designet af elektroniske apparater, og begreber som ’Predictive & Preventive Maintenance’ får stigende udbredelse. SPM skal følge disse trends og sørge for at modernisere vores pålidelighedsværktøjer og metoder tilsvarende, så vi kan hjælpe virksomhederne med at forblive konkurrencedygtige indenfor produktpålidelighed.