Diagnosticering og sygdomsovervågning af kvæg og fjerkræ via luftsamplere.

Formål

Med projektet vil vi udvikle ydelser til sygdomsovervågning i kvægbranchen og ydelser til tidlig diagnosticering af fjerkræbesætninger med faldende produktionstal.
Yderligere vil vi afdække behovet for lignende serviceydelser til andre brancher. 

Målgruppe

Målgruppen er primært aktører inden for landbrug og fødevareproduktion, herunder: 

  • den enkelte landmand/producent
  • produktionsleddene
  • fødevarevirksomhederne.

Andre målgrupper for indsatsen er: 

  • dyrlæger
  • myndigheder 
  • systemleverandører til staldmiljøer.

Der findes mere end 30.000 landmænd og 400 industrivirksomheder i erhvervet, som projektet er relevant for.