Nye metoder skal sikre energieffektivisering, miljøhensyn og sikkerhed både ved nydesign og ombygning.

Projektets formål

Redere og operatører ønsker til stadighed at reducere skibenes energiforbrug og emission af miljøskadelige stoffer. Dette er muligt ved hjælp af energieffektive løsninger og tiltag. Disse tiltag kan dog i nogle tilfælde også reducere sikkerheden.

Eksempelvis hvis den installerede motoreffekt reduceres som følge af et bedre skrogdesign eller krav om lavere fart, og skibet dermed ender med at have for lille hovedmotor til at manøvrere sikkert i bølger under hårde vejrforhold. Derfor er miljøvenlige, pålidelige og økonomiske metoder til at sikre en god performance nødvendige.

Målgruppe

Skibsredere og -operatører, skibskonsulenter, produktleverandører, skibsværfter samt mindre virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser på driftsomkostninger.

Fremgangsmåde

FORCE Technology vil i dette projekt udvikle nye metoder til at imødekomme tre tekniske udfordringer:

Bestemme ekstra motoreffekt i bølger (added powering) 

Det kræver ekstra motoreffekt at sejle i høje bølger end i fladt vand. På baggrund af CFD-modellering af skibets skrog, ror og propeller vil vi udvikle en metode, der kan beregne den nødvendige motoreffekt for at sejle sikkert i høje bølger. 

Måle og monitorere energieffektive tiltag i skibes operation

Selvom energibesparelser procentuelt er ganske små, er de økonomiske besparelser store. De eksisterende målemetoder er ikke altid tilstrækkelige i forhold til at informere rederne om besparelser. Vi vil udvikle nye statistiske metoder til forbedret måling og monitorering af energieffektive tiltag som brændstofbesparelser efter ombygning af skibet eller ved driftsoptimering.

Rutevejledning for skibe med avancerede fremdrivningssystemer

Noget energibesparende udstyr giver anvisninger om at tilstræbe en konstant fart under sejlads. Det kan dog i nogle tilfælde være lønsomt at sejle ved skiftende hastigheder, ligesom det af hensyn til miljøkrav kan svare sig at afvige fra den korteste rute. Derfor vil vi udvikle metoder, der giver skibsbesætningen anvisninger til at sejle i den mest optimale rutehastighed i forhold til energiforbrug og miljø. 

Der vil blive udviklet strategier til ruteplanlægning med henblik på optimal udnyttelse af avancerede fremdrivningssystemer. Disse strategier vil efterfølgende kunne implementeres af leverandører af rutevejledning og i FORCE Technologys egne systemer. 

Læs mere her.