Nyudviklede simuleringsværktøjer skal forbedre offshoreoperationer og reducere energiomkostninger.

Formål

Danmark har en verdensledende position inden for offshore vindmøller og olie- og gassektoren. For at understøtte denne position har FORCE Technology i 2015 lanceret nye simuleringsværktøjer til jack-up og DP-operationer til eksempelvis installation af vindmøller.

I forlængelse heraf starter vi dette udviklingsprojekt, som har det overordnede formål at forbedre sikkerhed og effektivitet og reducere energiomkostninger. Vi fokuserer på kransimuleringer og simulering af avancerede automationssystemer som eksempelvis belastede gangbroer til offshore serviceskibe.

Målgruppe

Projektet vil gavne danske designere, rådgivere, værfter, rederier, energiselskaber samt operatører af specialiserede skibe til installation og servicering af havvindmøller og offshore konstruktioner. 

Små og mellemstore virksomheder som konsulenter, designere, bemandings-selskaber, værfter samt udstyrs-, kran- og automationsvirksomheder vil også kunne drage nytte af træning i simulatoren.

Fremgangsmåde

De nye værktøjer, som bliver udviklet i tæt samarbejde med danske industrielle partnere og bliver en integreret del af vores eksisterende maritime simulatorkompleks, vil kunne sænke driftsomkostningerne markant. Værktøjerne vil især understøtte udvikling og validering af operationelle procedurer samt træning i at udnytte vejrvinduer.

Værktøjerne kan også bruges til at træne sikkerhedskritiske operationer som kranoperationer fra flydende skib til fast eller flydende platform på stadigt dybere vand, robotoperationer som ankerhåndteringsrobotter, pile-grippere/up-ending udstyr samt bevægelseskompenserende udstyr som gangbroer og løftesystemer.

De nye simulatorfunktioner udmøntes i disse ydelser:

 • Feasabilitystudier af nye koncepter og designs
 • Design/engineering-simulering af skibe, kraner, løfteudstyr m.m.
 • Risikoanalyse og sikkerhedsvurderinger
 • Simulering og udvikling af automationssystemer inklusive robotter
 • Verifikation af designløsninger
 • Performance og downtime estimater
 • Fastsættelse af operationelle grænser for vind, bølger og strøm samt tilsvarende strategier
 • Træningssimuleringer med offshore kranoperationer
 • Operations- og ressourceoptimering
 • Safety Management
 • Bemandingsfastsættelse.

Læs mere her.