Nyt virtuelt laboratorium baseret på AI, Machine Learning, historiske databaser og numeriske metoder skal sikre bedre designprocesser.

Formål

Visionen er at etablere et nyt virtuelt laboratorium baseret på kunstig intelligens (AI), Machine Learning, historiske databaser og numeriske metoder, som kan supplere de eksisterende fysiske metoder til forsøg inden for de hydro- og aerodynamiske områder, der anvendes af bygnings-, skibs-, offshore- og vindindustrien.

Hensigten er at muliggøre en iterativ og agil designproces, som er tilgængelig for flere spillere på markedet, og som giver mulighed for, at fx nye designkonsulenter baseret på nye tilgange til designprocessen, kan blomstre op.

Med denne vision vil vi tilbyde ydelser højere oppe i værdikæden, idet FORCE Technology vil flytte sig fra den typiske rolle som ren dataleverandør til at levere konsulentydelser baseret på data, hvilket særligt er efterspurgt af de små og mellemstore virksomheder.

Målgruppe

Målgruppen er meget bred og spænder over bl.a.:

  • rederier
  • shippingvirksomheder
  • entreprenører
  • arkitekter
  • konsulentvirksomheder
  • leverandører af udstyr.