Viden og et bredt tværgående samarbejde skal sikre, at emissioner fra nye grønne brændsler og lagring af CO2 sker med lavt miljøaftryk.

NA Image
Hør Karsten Fuglsang fortælle om carbon capture på Amager Ressourcecenter.

Grønne brændsler er CO2-neutrale, men ikke emissionsfrie

Udviklingen af bæredygtige brændstoffer og teknologier til lagring og udnyttelse af CO2 er en forudsætning for den grønne omstilling og indgår som centrale elementer i regeringens klimaaftale fra 2020. 

Biobrændsler er allerede en del af det det danske energimix, og nye e-fuels som metanol og ammoniak er under udvikling. Fælles for de nye grønne brændsler er, at selv om de defineres som CO2-neutrale, er de ikke emissionsfrie. Det samme gælder lagring af CO2 efter carbon capture, der i stigende omfang forventes implementeret ved udledning af CO2 fra såvel fossile som biobaserede forbrændingsprocesser.

I dag kender vi ikke de emissioner, der kan komme fra de nye typer grønne brændsler, og dermed heller ikke de konsekvenser, de kan få for miljø og klima. Men der er stor opmærksomhed på, at vi ikke skaber nye miljøproblemer, mens vi er i gang med at løse klimaproblemet.

Med projektet ”Emissioner i den grønne omstilling” vil vi i samarbejde med de industrielle værdikæder og vidensinstitutioner understøtte indfasningen af grønne brændsler og teknologier med et lavt miljøaftryk. Implementeringen vil ske i et tæt samspil med både producenter og brugere af nye brændsler, nye motor- og rensningsteknologier og teknologier til carbon capture.

NA Image
Se, hvordan Computational Fluid Dynamics kan hjælpe med at vurdere farene forbundet med væskeudslip og gaslækager og muliggøre korrekte forholdsregler.

Reduktion af klima- og miljøbelastning fra emissioner skal integreres i den grønne omstilling

Ambitionen med programmet er at sikre, at reduktion af klima- og miljøbelastningen bliver en integreret del af den grønne omstilling i industri og samfund. Vi vil understøtte løsninger og teknologi, der muliggør, at nye eller afledte miljøskadelige emissioner fra de nye brændsler og carbon capture-teknologier bliver inddraget i virksomhedernes omstilling.

Ønsket er at opbygge kompetencer og viden om uønskede emissioner fra brændsler, herunder hvordan emissionerne måles og reduceres. Dermed får industrien adgang til viden om dokumentation af emissioner fra en meget bred vifte af fremtidens nye brændsler og teknologier, så den kan imødekomme eksisterende og fremtidige krav til grænseværdier. Derudover får industrien et bedre grundlag for at vurdere, hvordan miljø- og sundhedsskadelige emissioner fra nye grønne teknologier kan reduceres.

Dette vil i sidste ende styrke konkurrenceevnen hos danske producenter af energi, motorer og renluftteknologier og øge potentialet for miljøvenlig CO2-reduktion bredt i industri og samfund.

figur emissioner brændsler

Viden om emissioner fra grønne brændsler kommer hele værdikæden til gavn

Programmets målgruppe dækker bredt hele værdikæden i renluftsektoren: Fra virksomheder, der udvikler nye brændsels-, produktions-, rensnings- og lagringsteknologier med henblik på CO2-reduktion til brugere af de nye brændsler og teknologier, herunder:

  • Industrien med producenter af motorer, rensningsteknologier og -løsninger samt anlæg til CO2-fangst - de såkaldte CCS-anlæg
  • Transportsektoren, inkl. brugere af nye brændsler og teknologier, herunder særligt rederier og flyindustri, men også tunge lastbiler
  • Energisektoren, herunder affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker.