Tekniske kompetencer og mediator struktur skal give danske virksomheder adgang til big science faciliteter.

Formål

Projektets formål er at ruste Force Technology og partnerne i big science metoder og teknologier, primært anvendelse af højintensiv elektron og neutronstråle faciliteter, såsom European Spallation Source, der er under opbygning i Lund.

I samarbejde med de andre deltagende GTS-institutter vil vi opbygge dybdegående tekniske kompetencer og en mediator struktur, der gør, at danske virksomheder kan benytte big science faciliteter til løsning af forskelligartede problemer inden for bla. lægemiddeludvikling og materialeteknologi i både metaller, plast og kompositter.

Force Technologys bidrag er primært udvikling af metoder til undersøgelse af bla. brintskørhed i højstyrkestål via neutronradiografiske og tomografiske målemetoder og studier af grænseflader på coatede overflader.

Vi vil i høj grad anvende nøjagtige simuleringsværktøjer, da adgang til big-science faciliteterne stadig er ret begrænset.

Målgruppe

De primære målgrupper er Offshore sektoren, farmaceutisk industri og grøn energi, deriblandt batteri- og solcelleteknologi, og virksomheder der beskæftiger sig med funktionel overfladebehandling.

Partnere

Projektet gennemføres i partnerskab med Teknologisk Institut, Bioneer og Alexandra Instituttet.