Nyt projekt flytter grænserne for 3D-print af store emner i CFC op med en størrelsesorden.

Udvikling af en printer i meter-skala

Storskala applikationer af kontinuerligt fiberkomposit (CFC) forstærket plast er udbredt indenfor maritim, automotive og i høj grad indenfor den progressive vindindustrisektor. CFC materialeproduktionen er arbejdsintensiv og manuel, hvilket begrænser produktionshastigheden og medfører sikkerheds- og kvalitetsrisici.

RoboPrint revolutionerer konventionel produktion ved at etablere en fuldt automatiseret og digitaliseret CFC 3D-print proces – der forventes at medføre et gennembrud i industrien med højtydende CFC-strukturer, ved netop at undgå manuelle produktionsbegrænsninger. CFC 3D-print muliggør produktion af komplekse geometrier og fiber arkitekturer, som ellers ikke ville være muligt med konventionelle metoder. RoboPrint udvikler og integrerer centrale teknologier for 3D CFC-print på industriel skala.

Formålet med projektet

Dette projekt har til formål at etablere en nytænkende kontinuerlig storskala 3D-print i fiberkomposit (CFC) i den danske industri. Automatiseret CFC 3D-print forventes at blive et gennembrud i industrier forbundet med storskala CFC-strukturer. RoboPrint udvikler og integrerer centrale teknologier for 3D CFC-print på industriel skala.

For at opnå dette udvikler RoboPrint en CFC extruder og integrerer den i den robotbaserede printer. På digitaliseringsfronten udvikler RoboPrint en Digital Tvilling (DT) af den robotbaserede CFC 3D-printer hardware. DT forener termomekanisk modellering af printprocessen med simuleringen af de robotbaserede printsekvenser i den virtuelle verden. Virtuel CFC 3D-print muliggør optimering af den ønskede struktur, inden det fysiske print. Et succesfuldt projekt reducerer omkostninger, tid, sikkerhedsrisici og spildmateriale betydeligt sammenlignet med de nuværende manuelle fremstillingsmetoder.

Ved projektets afslutning vil storskala CFC 3D-print teknologi være klar til demonstration i et industrielt relevant miljø.

Hvem vil drage fordel af RoboPrint?

I Danmark er der en voksende efterspørgsel på løsninger, der involverer additiv fremstilling. Baseret på en undersøgelse af produktionsvirksomheder i Danmark anvender en tredjedel af virksomhederne allerede i øjeblikket aktivt additiv fremstilling ["Udbredelse af 3D print og additive manufacturing i dansk industri", SDU 2022].

Danmark er allerede et af de førende lande inden for arbejdet med fiberforstærkede kompositter og opretholder en stærk position både i forhold til fremstilling og knowhow. 
Indførelsen af topmoderne CFC-additiv fremstillingsteknologi i den danske industri vil styrke de danske kompositproducenters globale konkurrenceevne endnu mere.