Kursus for dig, der ønsker at mestre teknikker til kvalitetsaudit på et højt niveau, herunder lede et auditteam, med DS/ISO 9001:2015 som platform.

Lead auditor i kvalitet kurset på 3 dage henvender sig til auditorer, kvalitetsprofessionelle, ledere og personer, der arbejder med audit af ledelsessystemer herunder leverandøraudit, og som ønsker at få et bevis på de opnåede kvalifikationer.

DETTE er et lead auditor modul - du skal tage grundmodulet Auditorkursus (AU200) først. Se også forudsætningerne herunder.

OBS: Kurset kan gennemføres som virksomhedskursus på enten dansk eller engelsk. Kontakt os for et tilbud.

Kursusudbytte

Kendskab til:

 • Auditering af kravene i DS/EN ISO 9001:2015
 • Lead auditors roller og ansvar
 • Lead auditors opfølgning efter audit

 

Viden om og træning i auditprocessen med fokus på:

 • DS/EN ISO 9001:2015 krav
 • Auditteknikker anvendt til audit af et kvalitetsledelsessystem
 • Lead auditors roller og ansvar
 • Vurdering og rapportering af auditresultater

 

Kurset afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen. Ved bestået eksamen udstedes eksamensbevis og ellers udstedes kursusbevis. 

Lead Auditor kurset er intensivt og kræver 100% deltagelse, og der må påregnes 1 ½ times egen opfølgning og forberedelse mellem hver kursusdag.

   

Forudsætninger for deltagelse

For at deltage i Lead auditor kurset kræver det, at du har:

 • Viden om og kendskab til kvalitetsledelse i henhold til et certificeret kvalitetsledelsessystem samt til struktur, indhold og krav i DS/EN ISO 9001:2015.
 • Gennemført FORCE Technologys Auditorkursus indenfor de sidste 24 måneder ELLER gennemført et andet FORCE Technology lead auditor kursus indenfor de sidste 5 år
 • Har du andre relevante auditorkompetencer, så kontakt os for en vurdering af, om dine auditorkompetencer kan være adgangsgivende til kurset.
     

Hvis du ikke har de nødvendige kompetencer indenfor kvalitesledelse kan du med fordel deltage i kurset  ISO 9001 – Grundkursus, kvalitet. Følg linket og læs mere om kurset.

Indhold

Du kan se vejledende program og evt. andre dokumenter for kurset ved at klikke på "Tilmeld" og derefter "Dokumenter". Tilmelding er ikke nødvendig, for at se programmet. 

Kurset gennemføres vekslende mellem teori og praktiske øvelser med gruppearbejde og cases.