Kurset øger deltagernes evne til at manøvrere og navigere skibe udstyret med azimuth-fremdrivning sikkert og effektivt.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Azimuth thrustere forbedrer sikbes manøvreevne væsentligt i forhold til traditionelle ror og propel(ler) systemer, men kræver en helt anderledes manøvreringsmetode end den, som er indlært gennem lang tids erfaring med de traditionelle systemer. Indgående viden om opbygning og funktion samt fordele og ulemper ved azimuth-systemer er nødvendig, og for at anvende azimuth thrustere sikkert og effektivt er det særdeles vigtigt at lære og træne de forskellige håndteringsmuligheder. 

Mål og formål

Formålet med Azimuth Propulsion Ship Handling-træningsprogrammet er at øge sikker og effektiv manøvrering og navigering af skibe udstyret med azimuth-fremdrivning. 

Dette opnås ved at give besætningen viden om og forståelse for manøvreringsmuligheder og begrænsninger ved skibe, såsom store krydstogtskibe og tankskibe, der sejler og styres ved hjælp af pos fremdrivning eller mindre skibe med Azipull eller Z drive systemer. 

Kursusbeskrivelse

Ship handling-kurser fokuserer på manøvreringsevner og operationelle begrænsninger for eksisterende eller nye skibe. Simulatorøvelserne er realistiske, idet vi kan ændre de miljømæssige faktorer (vind og strøm), indtil de operationelle grænser for manøvrering er nået. I modsætning til on-the-job træning kan simulatortræningen sikre, at alle deltagere opnår et højt og ensartet kompetenceniveau, fordi alle deltagere vil gennemgå den samme undervisningsplan. 

Kurset bidrager til forbedret sikkerhed og effektivitet ombord. En veltrænet, professionel og motiveret besætning, som konstant er opdateret på manøvreringsteori såvel som håndtering af specifikke skibe under normale og ekstreme forhold, vil sandsynligvis reducere uhelds- og ulykkesraten og forøge effektiviteten. 

Det vil du opnå

Når kurset er gennemført, vil deltagerne kunne:

  • Udføre praktisk skibsmanøvrering (f.eks. store krydstogtskibe)
  • Teste og forbedre manøvreringsstrategier
  • Anvende sea/cruise mode, havne-/manøvreringsmode, backup mode, joystickstrategier og failure mode

Tilpasset træning

Kurset indeholder teoretiske lektioner, simulatorøvelser og debriefing. Strukturen på kurset bliver løbende tilpasset deltagernes krav og færdigheder. Derudover kan kursets indhold og øvelser blive ændret på baggrund af deltagernes input og vidensniveau.