Deltagerne på Emergency Response Management træningsprogrammet vil udvikle og uddybe deres viden inden for navigation. 

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Mål og formål

Kurset vil i høj grad fokusere på manøvrering og håndtering af et skib under alle forhold. Dertil vil kurset sikre den rigtige etablering af procedurer til sikkerhedsovervågning. Kursisterne vil også blive trænet i at detektere og identificere årsagen til maskinelle funktionsfejl samt at kunne korrigere fejl. Træningsprogrammet er velegnet til hele besætninger eller for senior officer alene. 

Kursusbeskrivelse

Ifølge statistikker er hovedårsagen til ulykker til søs menneskelige fejl. En veluddannet besætning, som er regelmæssigt opdateret på relevant teori, håndtering af svære og komplekse situationer, effektivt teamwork og fælles situationsbevidsthed, vil reducere raten af ulykker og uheld.

Fokus for Emergency Response Management kurset er brugen af back-up systemer i stressede situationer, f.eks. kollision, grundstødning, ekstremt vejr, uhensigtsmæssig sejlads fra andre skibe, systemfejl, besætningsfejl, mand over bord og evakuering af passagerer.

Eftersom kurset i Emergency Response Management adresserer både de menneskelige og ship handling elementer, vil det være en stor fordel, hvis deltagerne på forhånd har gennemført et kursus i ship handling og i Crew Ressource Management inden deltagelse på dette kursus.  

Brugbar evaluering

FORCE Technology har i samarbejde med Risø DTU - Danmarks Tekniske Universet udviklet en objektiv evalueringsmetode. Under evalueringen vil en instruktører og en kognitiv psykolog observere deltagerne. Resultaterne vil blive beskrevet i den rapport, som udleveres ved afsluttet kursus. 

References: STCW’95: Table A-II and A-III/2