Deltagerne på Emergency Response Management træningsprogrammet vil udvikle og uddybe deres viden inden for navigation.

Mål og formål

Deltagerne på Emergency Response Management træningsprogrammet vil udvikle og uddybe deres viden inden for navigering. Kurset vil i høj grad fokusere på manøvrering og håndtering af et skib under alle forhold. Dertil vil kurset sikre den rigtige etablering af procedurer til sikkerhedsovervågning. Kursisterne vil også blive trænet i at detektere og identificere årsagen til maskinelle funktionsfejl samt at kunne korrigere fejl. Træningsprogrammet er velegnet til hele besætninger eller for seniorofficerer alene. 

Kursusbeskrivelse

Ifølge statistikker er hovedårsagen til ulykker til søs menneskelige fejl. En veluddannet besætning, som er regelmæssigt opdateret på relevant teori, håndtering af svære og komplekse situationer, effektivt teamwork og fælles situationsbevidsthed vil reducere raten af ulykker og uheld. 

Fokus for Emergency Response Management-kurset er brugen af back-up systemer i stressede situationer, f.eks. kollision, grundstødning, ekstremt vejr, uhensigtsmæssig sejlads fra andre skibe, systemfejl, besætningsfejl, mand over bord og evakuering af passagerer. 

Eftersom kurset i Emergency Response Management adresserer både de menneskelige og ship handling elementer, vil det være en stor fordel, hvis deltagerne på forhånd har gennemført et kursus i ship handling og i Crew Resource Management inden deltagelse på dette kursus. 

Brugbar evaluering 

FORCE Technology har, i samarbejde med DTU Risø, udviklet en objektiv evalueringsmetode. Under evalueringen observeres deltagerne af en navigationsinstruktør og eventuelt en kognitiv psykolog. Den enkelte deltagers præstation beskrives i rapporten, der genereres efter øvelsen. 

Referencer: STCW inkl. 2010 Manila amendments, 2017 edition. Tabel A-II/1 and A-II/2