Kurset har til formål at give kaptajner, styrmænd og lodser viden omkring tandem mooring og ship handling, for at sikre sikkerheden til søs og beskyttelse af havmiljøet.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Mål og formål

Kurset har til formål at give kaptajner, styrmænd og lodser viden omkring tandem mooring og ship handling, for at sikre sikkerheden til søs og beskyttelse af havmiljøet. For at opnå disse færdigheder, bliver deltagerne trænet i tandem operationer, skibsmanøvrering og i hvordan man anløber et andet skib til tandem mooring med eller uden assisterende slæbebåd.

Kursusbeskrivelse

Simuleringerne foregår med anvendelse af tre simulatorer; en simulator vil repræsentere FSO (kontrolleret af en instruktør), en anden vil repræsentere tankeren og den tredje vil være en slæbebådssimulator, som repræsenterer den assisterende slæbebåd. Både tankeren og de assisterende slæbebåde vil blive håndteret af deltagerne. På den måde vil deltagerne have mulighed for at forbedre deres færdigheder og udvikle en forståelse for tandem mooring operationer og de muligheder og begrænsninger, der er ved at udføre dem. Ekstra simulatorer kan tilbydes til øvelser med yderligere assisterende slæbebåde af alle typer.

Det vil du opnå

Efter kurset er afsluttet vil deltagerne have en dybtgående viden om:

  • de generelle principper om tandem operationer

  • den forudgående planlægning inklusiv planlægning af uforudsete hændelser

  • kommunikation under anløb, mooring og afgang

  • afbrydelse af tandem operationer

  • overvågning af sikkerhed under tandem operationer

  • ship handling og manøvrering under tandem operationer

  • anvendelse af checklister, operationelle og sikkerhed

Reference: STCW´95: Table A-II/1.8 and Table A-II/3.5