Kurset har til formål at give kaptajner, styrmænd og lodser viden omkring tandem mooring og ship handling for at sikre sikkerheden til søs og beskyttelse af havmiljøet.

Mål og formål

Kurset har til formål at give kaptajner, styrmænd og lodser viden omkring tandem mooring og ship handling for at sikre sikkerheden til søs og beskyttelse af havmiljøet. For at opnå disse færdigheder bliver deltagerne trænet i tandem-operationer, skibsmanøvrering, og i hvordan man anløber et andet skib til tandem mooring med eller uden assisterende slæbebåd.

Kursusbeskrivelse

Simuleringerne foregår med anvendelse af tre simulatorer; en simulator vil repræsentere FPSO (kontrolleret af en instruktør), en anden vil repræsentere tankeren, og den tredje vil være en slæbebådssimulator, som repræsenterer den assisterende slæbebåd. Både tankeren og de assisterende slæbebåde vil blive håndteret af deltagerne. På den måde vil deltagerne have mulighed for at forbedre deres færdigheder og udvikle en forståelse for tandem mooring-operationer og de muligheder og begrænsninger, der er ved at udføre dem. Ekstra simulatorer kan tilbydes til øvelser med yderligere assisterende slæbebåde af alle typer.

Det vil du opnå

Efter kurset er afsluttet, vil deltagerne have en dybtgående viden om:

  • de generelle tandem-operationer
  • den forudgående planlægning inklusiv planlægning af uforudsete hændelser
  • kommunikation under anløb, mooring og afgang 
  • afbrydelse af tandem-operationer 
  • overvågning af sikkerhed under tandem-operationer 
  • ship handling og manøvrering under tandem-operationer
  • anvendelse af checklister, operationelle og sikkerhed 
 

Reference: STCW including 2010 Manila amendments, 2017 edition. Table A-II/1 og A-II/2