På dette kursus får lodser teoretisk og praktisk viden om, hvordan man sikkert og effektivt håndterer forskellige skibstyper under forskellige vejrmæssige forhold. Desuden forbedres deres lodsfærdigheder gennem praktiske øvelser. 

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Mål og formål

Målet for kurset er først og fremmest at give lodser teoretisk og praktisk viden om, hvordan man sikkert og effektivt håndterer forskellige skibstyper under forskellige vejrmæssige forhold. Desuden at forbedre deres lodsfærdigheder gennem praktiske øvelser. På den måde vil deltagerne opnå indsigt i og viden om de muligheder og begrænsninger, der er i manøvrering med forskellige skibstyper, fra store tankere til små containerskibe, POD skibe til RoRo-skibe.

Under kurset vil deltagerne have mulighed for at teste og forbedre deres manøvreringsstrategier. De vil få en fyldestgørende forståelse for, hvordan fysiske elementer påvirker manøvrering af skibet. Formålet med lektionerne er også at give indsigt i anvendelse af og manøvrering med slæbebåde.

Kursusbeskrivelse

Lodskurset fokuserer på ship handling, og er baseret på den nyeste viden både praktisk og teoretisk. Der vil blive udført forskellige udfordrende øvelser inden for manøvrering i simulatorerne, som reflekterer de virkelige udfordringer lodser møder i deres daglige arbejde.

Kurset består af teori lektioner, simulatorøvelser og debriefinger. Øvelserne er forberedt på forhånd og baseret på kursistønsker.

Det vil du opnå

Efter at have færdiggjort kurset vil deltagerne have et grundigt kendskab til:
  • pivot point
  • faste og variable propeller, standard og højeffektive rortyper
  • bov og agter thrusters
  • manøvreringsstrategi med PODs
  • konstant drejehastighed (ROT)
  • påvirkning af vind og strøm
  • hydrodynamiske effekter: bankeffekt, ship-ship interaktion og squat
  • operationer for slæbebåde og nødsituationer
Al teori vil blive understøttet af relevante simulatorøvelser, hvor deltagerne får afprøvet den gennemgåede ship handling teori.

Referencer: STCW: IMO 1.960 (23) and IMO A.960 (23)