På dette kursus får lodser teoretisk og praktisk viden om, hvordan man sikkert og effektivt håndterer forskellige skibstyper under forskellige vejrmæssige forhold. Desuden forbedres deres lodsfærdigheder gennem praktiske øvelser.

Mål og formål

Målet for kurset er først og fremmest at give lodser teoretisk og praktisk viden om, hvordan man sikkert og effektivt håndterer forskellige skibstyper under forskellige vejrmæssige forhold og desuden at forbedre deres lodsfærdigheder gennem praktiske øvelser. På den måde vil deltagerne opnå indsigt i og viden om de muligheder og begrænsninger, der er i manøvrering med forskellige skibstyper fra store tankere til små containerskibe, POD skibe til RoRo-skibe.

Under kurset vil deltagerne have mulighed for at teste og forbedre deres manøvreringsstrategier. De vil få en fyldestgørende forståelse for, hvordan fysiske elementer påvirker manøvrering af skibet. Formålet med lektionerne er også at give indsigt i anvendelse af og manøvrering med slæbebåde.

Kursusbeskrivelse

Lodskurset fokuserer på ship handling og er baseret på den nyeste viden både praktisk og teoretisk. Der vil blive udført forskellige udfordrende øvelser inden for manøvrering i simulatorerne, som reflekterer de virkelige udfordringer, lodser møder i deres daglige arbejde.

Kurset består af teorilektioner, simulatorøvelser og debriefinger. Øvelserne er forberedt på forhånd og baseret på kursistønsker.

Det vil du opnå

Efter at have fuldført kurset vil deltagerne have et grundigt kendskab til:

  • pivot point
  • faste og variable propeller, standard- og højeffektive rortyper
  • bov- og agterthrusters
  • manøvreringsstrategi med PODs
  • konstant drejehastighed (ROT)
  • påvirkning af vind og strøm
  • hydrodynamiske effekter: bankeffekt, ship-ship interaktion og squat
  • operationer for slæbebåde og nødsituationer

Al teori vil blive understøttet af relevante simulatorøvelser, hvor deltagerne får afprøvet den gennemgåede ship handling teori.

Referencer

STCW including 2010 Manila amendments, 2017 edition: IMO IMO A.960 (23)