Kurset fokuserer på at forbedre sikkerhedsoperationer med nødbugseringsfartøjer (ETVs) ved at øge besætningens kvalifikationer i forhold til nødbugsering. 

Mål og formål

Under kurset vil deltagerne få mere erfaring, øge deres viden og færdigheder inden for håndtering af ETVs under bugseringsoperationer under både gunstige og ekstreme vejrforhold. Formålet med træningen er at give deltagerne praktisk træning i håndtering af ETVs, viden om skibes operationelle begrænsninger, og muligheden for at teste og forbedre manøvreringsstrategier. Derudover vil lektionerne give en udvidet viden om, forståelse for og opmærksomhed på bridge management principper, såvel som fysiske påvirkninger ved håndtering af en ETV.

Kursusbeskrivelse

Nødbugseringstræning giver praktisk træning i håndtering af redningsskibe under redningsoperationer, også hvor store havarister er involveret. Dette gælder både under almindelige og ekstreme vejrforhold.  Kurset består af teori lektioner, simulatorøvelser og debriefinger.

Det vil du opnå

Efter at have gennemført kurset vil deltagerne være i stand til at:
  • planlægge nødbugseringsoperationer
  • sikre effektiviteten under en bugseringsoperation og overholde planen
  • opretholde teamwork og kommunikation med alle relevante parter (helikopter, VTS, casualty crew mm.)
  • anvende viden omkring beslutningstagningsstrategier
  • udføre nødbugseringsoperationer ved koordinering af to eller flere ETVs
  • udvælge strategier for bugsering af meget store skibe
  • fordele trækkræfterne på kontaktpunkter på det nødstedte skib
  • udføre operationerne om natten og/eller i reduceret sigtbarhed