Kurset fokuserer på at forbedre sikkerhedsoperationer med nødbugseringsfartøjer (ETVs) ved at øge besætningens kvalifikationer i forhold til nødbugsering. 

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Mål og formål

Under kurset vil deltagerne få mere erfaring, øge deres viden og færdigheder inden for håndtering af ETVs under bugseringsoperationer under både gunstige og ekstreme vejrforhold. Formålet med træningen er at give deltagerne praktisk træning i håndtering af ETVs, viden om skibes operationelle begrænsninger, og muligheden for at teste og forbedre manøvreringsstrategier. Derudover vil lektionerne give en udvidet viden om, forståelse for og opmærksomhed på bridge management principper, såvel som fysiske påvirkninger ved håndtering af en ETV.

Kursusbeskrivelse

Nødbugseringstræning giver praktisk træning i håndtering af redningsskibe under redningsoperationer, også hvor store havarister er involveret. Dette gælder både under almindelige og ekstreme vejrforhold.  Kurset består af teori lektioner, simulatorøvelser og debriefinger.

Det vil du opnå

Efter at have gennemført kurset vil deltagerne være i stand til at:
  • planlægge nødbugseringsoperationer
  • sikre effektiviteten under en bugseringsoperation og overholde planen
  • opretholde teamwork og kommunikation med alle relevante parter (helikopter, VTS, casualty crew mm.)
  • anvende viden omkring beslutningstagningsstrategier
  • udføre nødbugseringsoperationer ved koordinering af to eller flere ETVs
  • udvælge strategier for bugsering af meget store skibe
  • fordele trækkræfterne på kontaktpunkter på det nødstedte skib
  • udføre operationerne om natten og/eller i reduceret sigtbarhed