Fokus for ship handling er træning i at håndtere eksisterende eller nye skibe, herunder deres manøvreevne og operationelle begrænsninger.

Mål og formål

Kurset har til formål at give kaptajner, dæksofficerer og lodser yderligere viden om, hvordan man sikkert og effektivt håndterer store skibe, som er påvirket af vind, bølger og strøm på åbent hav. Kurset har også til formål at forbedre lodsernes færdigheder gennem praktiske øvelser i simulatoren under normal drift såvel som i nødsituationer (tab af maskinkraft, propeller etc.). Derigennem vil deltagerne få en forståelse af og ekspertise i de muligheder og begrænsninger, der ligger i manøvrering af et bestemt skib.

På kurset vil deltagerne få mulighed for at teste og forbedre manøvreringsstrategier samt stifte bekendtskab med menneskelige, herunder psykiske, begrænsninger ved manøvrering af et skib. Målet for lektionerne er også at give en forståelse af brugen af og manøvrering med slæbebåde.    

Kursusbeskrivelse

Fokus for ship handling er træning i at håndtere eksisterende eller nye skibe, herunder deres manøvreevne og operationelle begrænsninger. Under simulatorøvelserne er det muligt at ændre elementer som vind og strøm, indtil de operative grænser for manøvrer er nået.

Kurset består af teoretiske lektioner, simulatorøvelser og debriefings. Øvelserne er gerne forberedt i forvejen på baggrund af input fra kursisterne. Indholdet af kurset og træningsøvelserne kan også ændres på baggrund af input fra og vidensniveau hos deltagerne.

Det vil du opnå

Efter at have fuldført kurset vil deltagerne have en dybdegående viden inden for:

  • hydrodynamik, pivot point, fremdrift, ror, propeller og bov- og agterthrustere
  • konstant drejehastighed (ROT)
  • ankring, vind, strøm og sø
  • bankeffekt, ship-ship interaktion og squat

En opdateret og motiveret besætning forbedrer effektiviteten til søs

Kurset bidrager til forbedring af sikkerhed og effektivitet ombord. En veltrænet, professionel og motiveret besætning, som konstant er opdateret på manøvreringsteori såvel som håndtering af specifikke skibe under normale og ekstreme forhold, vil sandsynligvis reducere uhelds- og ulykkesraten og forøge effektiviteten.

Reference:

STCW including 2010 Manila amendments, 2017 edition. Table A-II/1 og A-II/2.