På ship to ship-kurset træner kaptajner, skibsofficerer, lodser og mooring masters avancerede skibsmanøvreringsteknikker under STS-operationer.

Mål og formål

Formålet med Ship to Ship (STS) træning er at træne lodser eller mooring masters såvel som kaptajner og officerer i avancerede manøvreringsteknikker under STS-operationer. Dette gøres blandt andet ved at forbedre kommunikation og gensidig forståelse mellem kaptajnen på moderskibet og lodsen eller mooring masteren på datterskibet under manøvrering. Desuden indøves der gennem teorilektioner og simulatorøvelser et højt niveau af færdighed i skibshåndtering ved ”close quarter” STS-operationer.

Kursusbeskrivelse

STS-kurset er et tredages kursus med fokus på de grundlæggende principper for STS-operationer inklusiv skibshåndtering og manøvrering, afbrydelse af operationen og sikkerhedsovervågning. Endvidere vil kursusdeltagerne blive trænet i at planlægge operationerne, herunder håndtering af uforudsete hændelser, kommunikationsstrategier ved indsejling, fortøjning og afgang. Under øvelserne vil deltagerne opnå færdigheder inden for skibshåndteringsteori og skib/skib-interaktion og blive bekendt med anvendelse af drifts- og sikkerhedstjeklister.

Ud over teoretiske lektioner og simulatorøvelser består kurset af debriefingsessioner.

Simulatorøvelserne giver et indgående kendskab til de miljømæssige faktorer såsom vind og strøm, hvilket tilpasses de operationelle grænser for STS-operationer. Denne form for træning sikrer et højt og ensartet kompetenceniveau, i og med at alle kursister har gennemgået det samme undervisningsforløb. Ved simuleringerne vil der blive brugt to simulatorer; en simulator for hvert skib, der er involveret i STS-operationen. 

Det vil du opnå

Efter at have færdiggjort kurset vil deltagerne have stor viden om og erfaring med:

 • manøvrering af skibet under en STS-operation
 • kræfter i forbindelse med brugen af ror og propeller
 • anvendelse af bovthruster og forskellige typer slæbebåde
 • STS-operationer under gang med skib/skib interaktion, inkl. manøvrering i lægt vand og under forskellige andre forhold
 • lægt vand og bankeffekt
 • ankringsprocedure
 • nødsituationsrespons
 • hvordan man sikrer fendere på en sikker måde og forhaling eller sejle med fendere langs siden
 • udvælgelse af fenderstørrelse og antal samt vurdering af deres styrke og begrænsninger
 • fortøjningsarrangement, radioforbindelse og aftaler med det andet skib under forskellige typer af fortøjninger og procedurer for fortøjning under STS, inklusiv fortøjningsoperationer under forskellig vind og sø
 • brug af tjeklister og udveksling af erfaringer mellem kaptajner, lodser og mooring masters. 

Referencer: STCW including 2010 Manila amendments, 2017 edition. Table A-II/1 og A-II/2.