På LNG ship-to-ship (STS) kurset lærer deltagerne at udføre sikre og effektive operationer. Kursets formål er at fremme sikkerheden for mennesker og skibe samt at beskytte havmiljøet.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Mål og formål

Fokus for LNG ship-to-ship (STS) træningen er at udføre operationerne sikkert og effektivt. Kursets formål er at fremme sikkerheden for mennesker, skibe og at beskytte havmiljøet. Dette gøres ved at øge besætninger og lodsers viden om STS operationer og praktiske manøvreringsfærdigheder med LNG skibe. Ved at bruge flere simulatorer på samme tid kan besætningerne og lodserne gennemføre træningsforløb sammen.

Kursusbeskrivelse

På kurset er de generelle principper af STS operationer i fokus. Det inkluderer blandt andet ship handling og manøvrering, afbrydelse af operationen og overvågning af sikkerheden. Endvidere, vil kursusdeltagerne blive trænet i at planlægge STS operationer inklusiv uforudsete hændelser, kommunikationsprocedurer ved indsejling, fortøjning og afgang. Under øvelserne vil deltagerne opnå færdigheder inden for ship handling-teori og ship-to-ship-interaktion og blive bekendt med at anvende driftsmæssige og sikkerhedsmæssige tjeklister.

Kurset består af teoretiske lektioner, simulatorøvelser og debriefinger.

Simulatorøvelserne vil give et indgående kendskab til vind og strøm påvirkninger. Denne form for træning sikrer et højt og ensartet kompetenceniveau, da alle deltagere har været igennem den samme foruddefinerede undervisning. Ved simuleringerne vil der blive brugt to simulatorer; en for hvert skib, der er involveret i STS operationen.

Det vil du opnå

Efter at have færdiggjort kurset vil deltagerne have en dybgående viden om:
  • håndtering af skibe i STS operationer
  • anløbe og komme langs siden i en STS operation med to involverede skibe med eller uden assisterende slæbebåd(e)
  • udføre nødmanøvrering med fuld eller begrænset maskinkapacitet og med eller uden assisterende slæbebåd(e)
  • manøvrering i forskellige vejr typer
  • begrænsninger i manøvrering
  • manøvrerings strategier
  • fysiske kræfters påvirkning på manøvrering af skibe under STS operationer
Reference: STCW´95: Table A-II/1.8 and Table A-II/3.5