På LNG ship-to-ship (STS) kurset lærer deltagerne at udføre sikre og effektive operationer. Kursets formål er at fremme sikkerheden for mennesker og skibe samt at beskytte havmiljøet.

Mål og formål

Fokus for LNG ship-to-ship (STS) træningen er at udføre operationerne sikkert og effektivt. Kursets formål er at fremme sikkerheden for mennesker og skibe samt at beskytte havmiljøet. Dette gøres ved at øge besætningers og lodsers viden om STS-operationer og praktiske manøvreringsfærdigheder med LNG skibe. Ved at bruge flere simulatorer på samme tid kan besætningerne og lodserne gennemføre træningsforløb sammen.

Kursusbeskrivelse

På kurset er de generelle principper for STS-operationer i fokus. Det inkluderer blandt andet ship handling og manøvrering, afbrydelse af operationen og overvågning af sikkerheden. Endvidere vil kursusdeltagerne blive trænet i at planlægge STS-operationer inklusiv uforudsete hændelser, kommunikationsprocedurer ved indsejling, fortøjning og afgang. Under øvelserne vil deltagerne opnå færdigheder inden for ship handling-teori og ship-to-ship-interaktion og blive bekendt med at anvende driftsmæssige og sikkerhedsmæssige tjeklister.

Kurset består af teoretiske lektioner, simulatorøvelser og debriefinger.

Simulatorøvelserne vil give et indgående kendskab til vind- og strømpåvirkninger. Denne form for træning sikrer et højt og ensartet kompetenceniveau, da alle deltagere har været gennem den samme foruddefinerede undervisning. Ved simuleringerne vil der blive brugt to simulatorer; en for hvert skib, der er involveret i STS-operationen.

Det vil du opnå

Efter at have færdiggjort kurset vil deltagerne have en dybgående viden om:

  • håndtering af skibe i STS-operationer
  • anløbe og komme langs siden i en STS-operation med to involverede skibe med eller uden assisterende slæbebåd(e)
  • udføre nødmanøvrering med fuld eller begrænset maskinkapacitet og med eller uden assisterende slæbebåd(e)
  • manøvrering i forskellige vejrtyper
  • begrænsninger i manøvrering
  • manøvreringsstrategier
  • fysiske kræfters påvirkning på manøvrering af skibe under STS-operationer

Reference: STCW including 2010 Manila amendments, 2017 edition. Table A-II/1.8 and Table A-II/3.5