Deltagerne lærer sikker håndtering af hele slæbebådsoperationen herunder, hvordan man forhindrer uheld og fejl.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Niveau to 

På niveau et lærer deltagerne at håndtere ikke blot deres egen slæbebåd, men hele slæbebådsoperationen, sikkert. De lærer, hvordan man forhindrer uheld  og fejl. Deltagerne vil også have mulighed for at genopfriske procedurer fra niveau et-kurset: slæbning af ”koldt” skib, ind og ud af tørdok og escort towing. Deltagerne vil også opleve operationen fra lodsens og kaptajnens synspunkt ved at manøvrere fra broen på det assisterede skib.

Bemærk: Hvis en eller flere lods(er) deltager (kan anbefales), vil de også opleve operationen fra slæbebåden og samarbejde med de deltagende slæbebådskaptajner under simuleringer og debriefinger for at forbedre samarbejde og teamwork. 

References: STCW A-II/1 and II/2.