Kurset har til formål at give deltagerne viden og færdigheder til at gennemføre en kompetent ulykkesundersøgelse.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Mål og formål

Ved en ulykkesundersøgelse er det muligt at identificere årsager til uheldet og derved undgå lignende uheld i fremtiden. Endvidere har kurset til formål at sikre adfærdsbevidstheden hos kursisterne, hvilket gør dem i stand til at efterforske uheld.

Kurset vil bidrage med praktiske råd og værktøjer til den systematiske efterforskning af menneskelige faktorer (human factors) i maritime ulykker, hvilket er basis for en udvikling af effektive og forebyggende handlinger.

Kursusbeskrivelse

Kursisterne vil tilegne sig kompetencer i et intensivt kursusforløb, som inkluderer realistiske øvelser, spil, rollespil, interaktive diskussioner samt avancerede læringsredskaber (opdagelseslæring), hvilket vil bevirke at de hurtigt tilegner sig de faglige kompetencer i forbindelse med ulykkesopklaring.

Træningsprogrammet vil give deltagerne viden inden for sikkerhed, for derved at gøre dem sikre i at foretage korrekt, effektiv og menneskelig baserede efterforskninger af ulykker og nærved ulykker.

Gennem kurset vil deltagerne også blive indført i, hvordan man dokumenterer alle områder i en efterforskning korrekt – og senere hvordan man følger op med korrigerende foranstaltninger. Kursisterne vil også lære, hvordan man udfærdiger brugbare ulykkesrapporter ved inkludering af data om det menneskelige element.

Det vil du opnå

Kursisterne lærer at identificere årsagerne, der fører til uønskede hændelser, ved at kombinere metoder til organisering af efterforskningen. Det er vigtigt, at det foregår uden ansvarsfralæggelse, beskyldninger og ubevidste fordomme, hvilket kan hindre effektive efterforskninger. De typiske problematikker, der opstår ved at agere bagklog, vil blive undgået ved at benytte en mere realistisk og praktisk indgangsvinkel.

Det overordnede formål ved at efterforske en ulykke eller et uheld er at forhindre, at en lignende situation opstår igen, men også at identificere grundlæggende menneskelige og tekniske aspekter. Derfor fremhæver kurset de korrekte efterforskningsprocedurer, som inkluderer aspekter af menneskelige faktorer.

Efter at have fuldført kurset vil deltagerne være i stand til at:

  • bruge avancerede teknikker i ulykkesopklaring med fokus på menneskelige faktorer
  • identificere grundlæggende årsager og forklarende faktorer
  • udføre praktiske anbefalinger for korrigerende handlinger, som vil forhindre lignende hændelser i fremtiden
  • bruge praktiske metoder til at skrive forklarende rapporter
  • bruge praktiske og effektive interviewteknikker