Vand, leveret fra vandværk, er som regel god kvalitet, men der kan der ske en opvækst af bakterier.

Deltagere

Kurset henvender sig til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, producenter og leverandører til byggeriet.

Indhold

  • Bakterievækst i varmtvandssystemer
  • Anlægs- og driftsmæssige forhold
  • Minimering af bakterier
  • Pasningsforskrifter
  • Erfaringer med gennemført handlingsplan
  • Paneldiskussion

Baggrund

Af flere årsager er vandkvalitet i brugsvandssystemer et vigtigt område; det skal bl.a. sikre, at der leveres en tilfredsstillende vandkvalitet til brugerne af anlægget.

Med en tilfredsstillende vandkvalitet menes både en sundhedsmæssig forsvarlig kvalitet og det, at vandkvaliteten lever op til almindeligt komfort krav.

Den sundhedsmæssige kvalitet sikres i første omgang ved, at bakterieindholdet i brugsvandet er lavt, og at der ikke sker en opformering af bakterier i brugsvandssystemet. I denne sammenhæng tænkes specielt på brugsvandets indhold af legionella bakterien, der kan give anledning til infektion hos brugerne.

På kurset fokuserer vi på, hvilke parametre der er vigtigst for at forhindre, at brugsvandet bliver inficeret med legionella, ligesom vi præsenterer metoder til at desinficere allerede inficerede systemer.

Vores erfaringer fra de brugsvandsanlæg, vi besøger, er blevet samlet i en pasningsforskrift, der giver anbefalinger til en tilfredsstillende pasning af brugsvandsanlæg. Disse anbefalinger vil blive præsenteret på kurset sammen med andre anbefalinger (Byg-ERFA blade, anbefalinger til ELO konsulenter etc.).

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller felre deltager fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

1 dag

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk