Skader og havarier på maskinelementer og -konstruktioner kan få store økonomiske konsekvenser.

Deltagere

Ingeniører og teknikere, der i dagligdagen arbejder med metalliske materialer inden for projektering, konstruktion, drift, vedligehold samt taksering af skader og havarier.

Indhold

Følgende emner behandles:

 • Stålmaterialer
 • Metallurgiske begreber
 • Fremstillingsbetingede fejl
 • Driftsbetingede fejl
 • Korrosionsteori
 • Korrosionsformer
 • Slidteori
 • Fejl i lejer
 • Fejl i aksler og bolte
 • Metoder for skades- og havariundersøgelser
 • Risikobaseret vedligehold.

Udbytte

Deltagerne får viden om materialeegenskaber, hensigtsmæssigt design, havariårsager, nedbrydningsmekanismer samt undersøgelsesmetoder for derigennem at forebygge fremtidige skader og havarier.

Skader og havarier på maskinelementer og -konstruktioner kan få store økonomiske konsekvenser, hvad angår sikkerhed og produktansvar. Dette kursus orienterer om skades- og havarityper, deres årsag samt afhjælpning. Deltagerne får desuden indblik i nogle af de metoder, der anvendes for opklaring af skader og havarier - fra simple "gør-det-selv" teknikker til avancerede udstyrsanalyser.

I teori og praksis gennemgås årsagerne til brud, korrosion og slid i komponenter og anlægsdele. De forskellige analyse- og undersøgelsesmetoder belyses.

Deltagerne opfordres til at indsende en skadet eller havareret komponent med skadeshistorie. Udvalgte emner vil indgå i kurset som emner for demonstration af skadesundersøgelse.

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

3 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk