Få et kompetenceløft vedr. optimering af svejste anlæg og komponenter i rustfrit stål.

Deltagere

Teknikere, værkførere og andre arbejdsledere
Faglærte, der har behov for opskoling
Ingeniører.

Kurset er rettet mod konstruktions-, udviklings- og produktionsfolk samt brugere og personale beskæftiget med kvalitetskontrol.

Indhold

Kurset fokuserer på svejsning af rustfrit stål set fra et materialemæssigt synspunkt.

Materialerne leveres fra værkerne i en tilstand, hvor den bedste kombination af korrosions- og styrkeegenskaber er tilstræbt.

I forbindelse med svejsning introduceres generelt en ændring af materialet i den varmepåvirkede zone. Der tilføres et nyt element i form af svejsemetal eller lod, som har en afvigende struktur og måske også en afvigende sammensætning. Desuden ændres geometri og spændingstilstand.

Specielle forhold ved fejl i samlingerne og metoder til kontrol gennemgås. Undervisningen baseres på mundtlig præsentation i tæt kommunikation med deltagerne.

Kurset er ikke et værkstedskursus, og derfor illustreres praktiske problemer og løsninger i eksempler, opgaver og demonstrationer.

Følgende emner behandles:

 • Processernes særlige egenskaber med henblik på varmepåvirkning, påvirkning af metallurgien, geometri, styrkeegenskaber
 • Processerne TIG, MIG, laser, modstand og plasma belyses; kort omtale af faststofprocesserne (friktions- og diffusionssvejsning)
 • Loddeprocesser: Varmepåvirkning, korrosionsproblemer og loddeskørhed
 • Svejsemetallurgi: Størkning, strukturformer, fasetransformation, sekundære udskillelser og materialekombinationer
 • Valg af tilsatsmaterialevalg og svejsning uden tilsats
 • Beskyttelsesgassernes indvirkning som lysbuegas og baggas
 • Varmebehandling
 • Svejsesamlingens indflydelse på korrosion: Konstruktiv udformning, styrke og svejsefejl
 • Efterbehandling af overfladerne
 • Kontrol af den svejste samling
 • Mikrostrukturkontrol
 • Korrosionsprøvning
 • Diverse eksempler og øvelsesopgaver.

Udbytte

Deltagerne får kendskab til de relevante svejsemetoder og deres indvirkning på korrosionsmæssige og mekaniske egenskaber.

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

3 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk