Indenfor design, konstruktion, vedligehold, havarier m.m. spiller materialernes egenskaber og opførsel en central rolle. Få bred viden om forskellige ståls anvendelse.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Forståelsen af disse forhold fås gennem metallurgien, hvor temaer som mikrostruktur, mekaniske og termiske processer samt sammenføjnings- og belægningsprocesser er teknologisk meget vigtige.

Deltagere

Ingeniører og teknikere beskæftiget med bl.a. projektering, konstruktion, bearbejdning, vedligehold og tilsyn samt køb og salg af stålprodukter.

Kurset er for ikke-metallurger, der ikke til daglig har brug for ekspertviden.
Deltagelse på kurset St. 52-1 Stålmetallurgi for ikke-metallurger, I eller tilsvarende forudsættes.

Indhold

Kurset giver en metallurgisk basisviden om forskellige ståltyper og disses anvendelsesmuligheder. Desuden berøres mulige leveringsformer og prisdannelse.

Følgende emner behandles:

  • Konstruktionsstål
  • Værktøjsstål
  • Højstyrkestål
  • Støbejern
  • Varmebehandling
  • Styrkeøgende mekanismer
  • Svejsemetallurgiske aspekter
  • Klassifikation og specifikation af ståltyper.

Udbytte

At give deltagerne en praktisk og bred anvendelsesorienteret viden om forskellige ståls egenskaber, opførsel og varmebehandling.

At gøre kursisten bekendt med metallurgiske aspekter omkring forskellige grupper af stål og støbejern.

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

2 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk.

Forståelsen af disse forhold fås gennem metallurgien, hvor temaer som mikrostruktur, mekaniske og termiske processer samt sammenføjnings- og belægningsprocesser er teknologisk meget vigtige.