I netværket kan du få hjælp til at opretholde et højt niveau af hygiejne, sundhed og produktsikkerhed i hele værdikæden, når du omstiller til en mere bæredygtig produktion.

Netværket er en del af det tværfaglige Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed, som støttes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Hold fast i standarderne og styrk din konkurrenceevne

De fleste produktionsvirksomheder i fødevare-, farma- og sundhedssektoren ønsker at implementere et højt niveau af bæredygtighed i deres forretning - ikke mindst i produktionen.

Det kræver imidlertid værktøjer og metoder, der kan bevise, at hygiejne, sundhed og produktsikkerhed som minimum opretholdes ved omstilling til mere grønne og bæredygtige procedurer. 

Effekten af indsatsen vil være styrket konkurrenceevne, idet du kan opretholde høj sikkerhed og kvalitet og samtidig leve op til kravene om dokumenteret bæredygtig produktion.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed er relevant for dig, hvis du tilhører en af følgende målgrupper.
  • Produktproducenter og leverandører af forbrugerrettede produkter:
  • Fødevareindustrien
  • Farma- og medico-industrien
  • Sundhedssektoren (primært storkøkkener).
  • Leverandører til ovennævnte grupper:
  • Producenter af produktionsudstyr (leverandører af udstyrskomponenter, sensorer, styring af dataintegration mv.) 
  • Producenter af produkter og teknologier til optimering af hygiejne i produktionsprocesser (rengørings- og desinfektionsmidler) 
  • Rengøringsvirksomheder  
  • Rådgivere som bl.a. projekterer nye produktionsanlæg.

Leverandørerne er lige så vigtige som producenterne, for hvis du som leverandør ikke er innovativ og med i den bæredygtige og hygiejniske front, kan det være svært for fødevare-, farma- og sundhedssektoren at udnytte nye trends og stadig holde hygiejne, sundhed og produktsikkerhed på det ønskede høje niveau. 

Bæredygtighed kan omfatte optimering af processer og produktion, intelligent overvågning samt anvendelsen af nye materialer – eller måske en kombination. 

Netværkets fokusområder

Netværket for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed har tre overordnede fokusområder:

Bæredygtig produktion

Bæredygtig produktion i hygiejnisk kritiske produktioner fokuserer i høj grad på optimering af rengøringsprocessen, så den bliver mere bæredygtig. 

Intelligent overvågning 

Intelligent overvågning handler primært om at optimere sundhed og hygiejne.

Den ene del er målrettet human diagnostik, mens den anden del retter sig mod produktionsleddet. 

Nye materialer

Nye materialer og overfladekvaliteter anvendes i stigende grad i hygiejnisk kritiske miljøer inden for fødevare-, farma- og sundhedssektoren. 

Der er mere og mere interesse for fx 3D-printede udstyrskomponenter, der introducerer helt nye overfladekarakteristika. Materialers egnethed vurderes både i forhold til direkte produktkontakt (FKM) og i forhold til funktionalitet og levetid i produktionen. 

Sådan foregår møderne i netværket

Vi afholder netværksgruppemøder to gange årligt i kombination med en halv temadag. 

På netværksgruppemøderne går vi i dybden med hygiejne og bæredygtighed, og faglige diskussioner er mere end velkomne. 

De faglige diskussioner er med til at holde fokus på industriens behov, både i forhold til nuværende aktiviteter, men også i forhold til aktiviteter, der igangsættes.

Derudover præsenterer kompetencecentret resultater af sine aktiviteter.

Bliv medlem af Netværket for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed

Det er gratis at være med i netværksgruppen.

Hvis du har lyst til at deltage, så meld dig ind i gruppen her: