FORCE Technology deltager i forskningsprojekt, der skaber en digital infrastruktur, der betyder internetforbindelser med større datakapacitet både hurtigere, billigere, sikrere og grønnere end i dag.

14. juni 2023

Forbruget af datavækst og behovet for datacentre og kommunikationsinfrastruktur generelt er eksploderet og kræver stadigt stigende mængder energi. Leverandører og operatører af tjenesterne har derfor arbejdet på at optimere/reducere energiforbruget, men indtil for nylig udelukkende ud fra et forretningsmæssigt bundlinjeperspektiv.

I takt med at bæredygtighed og klimavenlige løsninger bliver en stadig større del af virksomhedernes DNA, stigende energipriser og politiske regulering og lovændringer, har perspektivet dog ændret sig. Virksomhederne har derfor nu et behov for at kunne bevise og dokumentere bl.a. energiforbrug og CO2-aftryk overfor både kunder og myndigheder

Det grønne skal kunne måles og vejes

FORCE Technology er i samarbejde med partnere i GreenCOM-projektet ved at udvikle og definere en energicertificeringsservice for centrale dele af den digitale infrastruktur og tjenester, der lægger grundlaget for en fremtidig akkreditering af en energicertificeringsmetode af relevante anerkendte certificeringsorganer.

FORCE Technology bidrager derudover til teknologiudvikling i projektet med udvikling af et såkaldt beam-steering kontrol kredsløb, der skal integreres med og styre en Optical Phased Array (OPA) chip med 256 kanaler. OPA-chippen er et solid-state device, der styrer beam retningen i et LiDAR modul. Før systemet kan kaldes et LiDAR modul skal der også udviklet et Time-of-Flight modul.

Forventningen er, at projektet vil resultere i 30 banebrydende danske teknologioverførsler til industrien, der helt konkret vil sørge for en digital infrastruktur, der gør det muligt, at internetforbindelser kan transportere langt større mængder data langt hurtigere, langt billigere, langt sikrere og langt grønnere end i dag. 

Når GreenCOMs teknologiske innovationsplatform bliver sat i søen, har den potentiale til op mod en 10 procent besparelse på hele Danmarks samlede elektricitetsforbrug. 

Gavner hele samfundet

Platformen vil være en stor gevinst for alt fra hospitaler til ministerier, vindmøller og fjernvarmeværker, medier, transportsektoren, landbruget, Forsvaret og private hjem, hvor der er er et stadigt stigende behov for mere intelligente digitale løsninger, der bruger mindre energi og er bedre sikrede mod cyberangreb end i dag.

Med støtte fra Innovationsfonden, kan det danske samfund potentielt blive et af verdens bedst digitaliserede, mest modstandsdygtige og mest grønne samfund.

For hver gang der bliver udledt ét ton CO2 for at drive nettet, sparer samfundet i dag 1,5 tons CO2 andre steder, idet samfundet bliver mere effektivt. Denne faktor 1,5 forventes at stige til en faktor 10 over de næste år. Derfor er internettet et meget effektfuldt værktøj og en helt afgørende forudsætning for den grønne omstilling i almindelighed. 

Fakta om projektet

Det store samarbejde i regi af GreenCOM, består foruden af FORCE Technology som ét af to Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) af 18 danske virksomheder, 2
universiteter, 2 institutter og 2 industrisammenslutninger.

Innovationsfondens investering: 40 mio. kr.
Samlet budget: 54 mio. kr.
Varighed: 3 år.
Officiel titel: Innovative solutions for next generation of Green COMmunications infrastructures.

Partnerne

Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
FORCE Technology
Alexandra Instituttet

Universiteter
DTU
Aarhus Universitet

Virksomheder
Accelink Denmark A/S
Atla.ai
Bifrost Communications ApS
Chocolate Cloud ApS
Comcores ApS
Danish Optical Fiber Innovation
Develco Products A/S
KMD A/S
NKT Photonics A/S
OFS Fitel Denmark ApS
Rejoose ApS
Sky-Watch A/S
Space Inventor ApS
Sparrow Quantum ApS
SPIO Systems ApS
STACK Infrastructure
TimeLens ApS
Zeuxion ApS

Erhvervs- og brancheorganisationer
IT-Branchen
DI Digital