Danske life science-virksomheder har øget deres fokus på grøn omstilling og digitalisering – men kan blive udfordret af mangel på arbejdskraft.

4. oktober 2023

FORCE Technology har i samarbejde med en række partnere udgivet en ny rapport, der viser, at danske life science-virksomheder sætter mere og mere fokus på grøn omstilling og digitalisering. Men udviklingen risikerer at blive ramt af en stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. 

Rapporten kortlægger ’Teknologiske behov og udfordringer i life science-industrien i Danmark’ og er udgivet i samarbejde med Danish Life Science Cluster, Lægemiddelindustriforeningen LIF, Medicoindustrien, DI Life Science, Knowledge Hub Zealand, Medicon Valley Alliance og Life Science Fyn.
 
Rapportens resultater indikerer, at grøn omstilling og digitalisering fylder markant mere i sektoren i dag end for 3 år siden, hvor rapporten udkom første gang.

Samtidig fremgår det af rapporten, at rekrutteringsvanskeligheder er den største udfordring for hele industrien og for den enkelte virksomhed. Direkte adspurgt, svarer 51 % af de responderende virksomheder nemlig, at rekruttering er deres største udfordring og blandt de mellemstore og store virksomheder er tallet oppe på ca. 70%.

Rapporten tegner et tydeligt billede af en dansk life science-industri, der er i fuld gang med the twin transition – altså arbejdet med digitalisering som middel mod en mere grøn og bæredygtig fremtid. Hanne Christensen / CEO, FORCE Technology

Grøn omstilling og digitalisering fylder mere i life science-sektoren

Rapporten dokumenterer, at life science-virksomheder har stort fokus på grøn omstilling, idet hele 78% svarer, at grøn omstilling er enten vigtig eller meget vigtig – et tal der i 2020 lå under 50%
  
Tilsvarende er der også høj fokus på digitalisering, idet 85% af de adspurgte i under-søgelsen anser området som vigtigt eller meget vigtigt – i 2020 var det tal 87 %.

”Rapporten tegner et tydeligt billede af en dansk life science-industri, der er i fuld gang med the twin transition – altså arbejdet med digitalisering som middel mod en mere grøn og bæredygtig fremtid. Det er på alle måder den rigtige udvikling, der er i gang, godt hjulpet på vej af nye teknologier, data og bredt innovationssamarbejde med aktører fra hele life science værdikæden. Vi oplever stor efterspørgsel på tekno-logiske kompetencer, og rapporten understreger endnu tydeligere, hvor meget virk-somhederne både vil og kan flytte sig til fordel for det grønne.” siger Hanne Christensen, CEO, FORCE Technology. 

Bæredygtighed og digitalisering følger tidsånden

Øget fokus på grøn omstilling viser sig bl.a. ved, at en betragtelig større andel af virksomhederne nu er kommet i gang eller langt med initiativer som fx implementering af ESG-rapportering, omstilling af produktionen mod mindre spild og energiforbrug, mindre CO2-udledning, forbedring af produkters miljøaftryk, overgang til bæredygtige materialer, mfl.

Virksomhederne svarer desuden, at data i 2023 har fået en anderledes høj værdi. Det viser sig ved, at der i dag i langt højere grad benyttes data i hele produktionskæden, fra data til optimering af fremstillingsprocesser, over anvendelse af brugsdata i produktudviklingen, til  brug i dokumentation og rapportering. Det er en markant udvikling i forhold til i 2020.

Det er i stigende grad simulering, robotteknologi, AI og machine learning, virksomhederne i  benytter sig af – men også stadig kæmper med at høste fuldt udbytte af.